Rozwiązywanie sporów dotyczących domen.eu | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Rozwiązywanie sporów dotyczących domen.eu

Rozmowa ze Zbynkiem Loeblem – do niedawna zarządzającym projektem, w ramach którego stworzone zostało światowe centrum rozwiązywania sporów dotyczących domen (ADR.EU) przy Czeskim Sądzie Arbitrażowym w Pradze.

Włodzimierz Szoszuk: Wiemy, że nazwy domen, w szczególności domen .eu, są często przedmiotem sporu pomiędzy przedsiębiorcami. Co jest tego przyczyną?

Zbynek Loebl: Dzieje się tak dlatego, że domeny .eu są ważnym składnikiem aktywów przedsiębiorstwa. Internet stał się jednym z największych rynków handlu wewnętrznego i międzynarodowego. Nazwy domen stanowią główny element pozwalający zidentyfikować firmę w internecie, a domeny .eu znajdują się wśród najważniejszych domen zarówno w skali europejskiej, jak i światowej. Dlatego jasne jest, że najbardziej postępowe europejskie przedsiębiorstwa – oprócz domen krajowych jak np. .pl, czy też domen funkcjonalnych, jak .com i .biz – pragną mieć swoją domenę .eu.

WS: Jeśli tak ważny identyfikator jak nazwa domeny .eu zostanie zawłaszczony w całości lub części przez inną firmę, lub jeśli nieuczciwy przedsiębiorca zarejestruje domenę myląco podobną – wtedy, rzeczywiście, uprawniony może mieć trudności. Zostaje zakłócona jego działalność w internecie, w związku z czym może tracić klientelę. Ucierpieć też może jego renoma. Dlatego też chciałbym zapytać, jak przedsiębiorcy w krajach Unii Europejskiej mogą walczyć z naruszeniami nazw swoich domen, gdy napotkają łudząco podobne lub identyczne.

ZL: Skuteczny sposób na rozwiązanie takich sporów oferuje Czeski Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej w Pradze. Całe postępowanie prowadzone jest na specjalnej platformie internetowej i trwa ok. 2,5 miesiąca. Wniesienie pozwu jest stosunkowo tanie – kosztuje kilkaset euro (aktualny cennik opłat jest dostępny na stronie www.adr.eu). Podkreślić należy, że wydawane wyroki prezentują równy, wysoki poziom.

WS: Jakie są umocowania Sądu Arbitrażowego w Pradze?

ZL: Komisja Europejska wyznaczyła Czeski Sąd Arbitrażowy jako centrum arbitrażowe dla domen .eu, jak również upoważniła EURid (Rejestr nazw domen .eu), aby dostarczył Czeskiemu Sądowi Arbitrażowemu stosowne pisemne potwierdzenie tego faktu.

WS: Dlaczego warto korzystać z Sądu Arbitrażowego w Pradze dla rozwiązania sporu dotyczącego domen .eu?

ZL: Przede wszystkim dlatego, że jest to tańszy i znacząco szybszy sposób rozwiązania sporu niż jakakolwiek droga sądowa. Spór rozstrzygany jest przez najlepszych ekspertów w dziedzinie prawa własności intelektualnej z całego świata, a wydawane na przestrzeni ostatnich kilku lat wyroki są spójne i – jak już wspomniałem – na wysokim poziomie.

WS: Z własnego doświadczenia wiem, że platforma arbitrażowa Czeskiego Sądu Arbitrażowego pozwala prowadzić postępowania w 23 językach, co również jest poważnym ułatwieniem dla obu stron sporu. Ponieważ od samego początku prowadził Pan ten projekt, chciałbym zapytać, co uznałby Pan za swoje najważniejsze osiągnięcie?

ZL: Sprzyjały nam okoliczności. Dzięki ich szczęśliwemu zbiegowi powstał nasz zespół, nawiązaliśmy współpracę z rejestrem domen .eu EURid i arbitrami ADR.EU. Ponadto w początkowej fazie prac przy tworzeniu ADR.EU zdałem sobie sprawę, że w prostych sprawach można zestandaryzować komunikację pomiędzy stronami sporu. [Co w postępowaniach dotyczących domen .eu zostało w pełni wykorzystane – przyp. WS].

Przez ostatnie dwa lata przygotowywałem podstawowy zestaw komunikacyjny dla sporów o niskiej wartości dotyczących sprzedaży towarów lub świadczenia prostych usług przez internet. Tak powstał mój obecny projekt – Youstice.

WS: Bardzo proszę dokładniej opowiedzieć nam o swoim nowym projekcie.

ZL: Youstice (www.youstice.com) to wielojęzyczna platforma umożliwiająca skuteczne rozwiązywanie znacznej ilości sporów o niskiej wartości przez internet. Youstice ma za zadanie połączyć zainteresowanych rozwiązywaniem sporów online – kupujących i sprzedających, organizacje konsumenckie oraz organizacje zajmujące się rozwiązywaniem sporów online na całym świecie. Nasz system tworzony jest w języku angielskim, ale aktualnie jest tłumaczony na ponad 30 języków, w tym polski. Będziemy testować Youstice od 29 października 2013 r. Chcielibyśmy uruchomić go przed końcem listopada, więc czuję się teraz jak reżyser skończonego filmu przed premierą.

WS: Bardzo dziękuję za rozmowę. A Youstice życzę dobrego startu i prężnego rozwoju.

Uczestnicy rozmowy:

Zbynek Loebl specjalizuje się w prawie Internetu i nowych technologii. Jest sędzią arbitrażowym w Centrum Arbitrażu i Mediacji w Genewie i w Czeskim Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej w Pradze.

Jest członkiem IT Law Europe – niezależnego stowarzyszenia prawników europejskich zajmujących się prawem technologii, reprezentantem Republiki Czeskiej i Słowackiej w światowym Stowarzyszeniu Prawa Technologii, a także aktywnym członkiem IP Constituency ICANN (ICANN jest ogólnoświatową organizacją zarządzającą internetem).

Włodzimierz Szoszuk, jeden z arbitrów ADR.EU, jest starszym wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy kierującym Zespołem Własności Intelektualnej.