Włodzimierz Szoszuk | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Włodzimierz Szoszuk

Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi
Według danych KPMG rynek alkoholi w Polsce w 2016 r. był wart ok. 57 mld zł. Jego wartość rośnie z roku na rok. Branża ma duże znaczenie gospodarcze – zapewnia wiele miejsc pracy i jest znaczącym rynkiem zbytu dla produkcji rolnej. Wybór tematyki dzisiejszego wydania nie jest przypadkowy. Uważamy, że zjawiska zachodzące na rynku alkoholi mogą powodować wzrost znaczenia niektórych modeli ochrony praw własności intelektualnej, ale także potencjalne zagrożenia tych praw. Opisujemy je od strony praktycznej.
Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi
Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum
Dzisiejsze wydanie w całości poświęcamy branży kosmetyków i perfum oraz specyficznym dla niej zjawiskom i procesom z punktu widzenia ochrony praw własności intelektualnej.
Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum
Rozwiązywanie sporów dotyczących domen.eu
Rozmowa ze Zbynkiem Loeblem – do niedawna zarządzającym projektem, w ramach którego stworzone zostało światowe centrum rozwiązywania sporów dotyczących domen (ADR.EU) przy Czeskim Sądzie Arbitrażowym w Pradze.
Rozwiązywanie sporów dotyczących domen.eu
Włodzimierz Szoszuk: Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć
Rozmowa z Włodzimierzem Szoszukiem, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy kierującym Zespołem Własności Intelektualnej o procesowych aspektach prowadzenia sporu w sprawach o naruszenie dóbr niematerialnych.
Włodzimierz Szoszuk: Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć
Włodzimierz Szoszuk: Renoma znaku towarowego nie jest dana raz na zawsze
Rozmowa z Włodzimierzem Szoszukiem, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Własności Intelektualnej, o specyfice renomowanych znaków towarowych.
Włodzimierz Szoszuk: Renoma znaku towarowego nie jest dana raz na zawsze
Ku przestrodze: nie każde naruszenie znaku renomowanego zasługuje na ochronę
Sąd może odmówić uznania za czyn nieuczciwej konkurencji zachowania spełniającego jego przesłanki, jeżeli okoliczności faktyczne wskazują, że powód przez dłuższy okres nie podejmował działań przeciwko takiemu zachowaniu.
Ku przestrodze: nie każde naruszenie znaku renomowanego zasługuje na ochronę