Przegląd orzecznictwa dotyczącego sporów o domeny .eu | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Przegląd orzecznictwa dotyczącego sporów o domeny .eu

Czeski Sąd Arbitrażowy we współpracy z Westfalskim Uniwersytetem Wilhelma w Münsterze przygotował opracowanie zawierające podsumowanie orzeczeń zespołów orzekających w najbardziej dyskutowanych kwestiach dotyczących sporów o domeny .eu.

Domeny .eu (tzw. domeny wysokiego poziomu) są rejestrowane od końca 2005 roku. Prowadzeniem rejestru tych domen oraz ich administrowaniem zajmuje się powołana w tym celu niekomercyjna organizacja EURid (European Registry of Internet Domain Names – Europejski Rejestr Domen Internetowych).

W ciągu pierwszego roku istnienia domeny .eu zarejestrowano 2,5 mln nazw. Obecnie ich liczba przekracza 3,5 mln. W całej UE domena europejska jest czwarta pod względem popularności, a dziewiąta na świecie.

Ta popularność sprawia, że często dochodzi do sporów pomiędzy przedsiębiorcami zainteresowanymi podobnymi nazwami. Do rozstrzygania sporów w ramach przewidzianej właściwym rozporządzeniem procedury arbitrażowej EURid wyznaczył Czeski Sąd Arbitrażowy (właściwie Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej RC i Izbie Rolnej RC).

Kilkuletnia działalność zespołów orzekających tego sądu przyniosła niezwykle bogate orzecznictwo. Ponieważ arbitrzy pochodzą z różnych krajów UE (jednym z arbitrów jest Włodzimierz Szoszuk kierujący Zespołem Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy), czyli mają różne doświadczenia, wynikające z odmiennych krajowych uregulowań prawnych i praktyki sądowej, orzecznictwo to jest niewątpliwie interesujące i nie zawsze spójne. Dlatego przygotowane podsumowanie orzeczeń ma sporą wartość praktyczną.

W opracowaniu szczególny nacisk położono na kwestie sporne, wspierając każdą z opinii przykładami konkretnych orzeczeń. W przypadku wersji elektronicznej dokumentu niewątpliwą wygodą jest możliwość prostego przejścia do treści przytaczanych orzeczeń.

Wyrażone w opracowaniu opinie nie stanowią wiążącego stanowiska dla zespołów orzekających, niemniej jednak niewątpliwie będą niezwykle pomocne dla stron sporów domenowych.

Opracowanie jest dostępne na stronie eu.adr.eu/adr/decisions/index.php

 

Norbert Walasek, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy