Norbert Walasek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Norbert Walasek

Wykorzystanie wizerunku osoby publicznej w memach – gdzie jest granica?
Użytkownikom internetu nie trzeba tłumaczyć, czym jest mem. Dla porządku mem to – za Słownikiem języka polskiego PWN – „chwytliwa porcja informacji, zwykle w formie krótkiego filmu, obrazka lub zdjęcia, na którym umieszczono jakiś tekst, rozpowszechniana w Internecie”. Memy na dobre zagościły w wirtualnej rzeczywistości, nie tylko na poświęconych im stronach, ale też w mediach społecznościowych i na internetowych portalach informacyjnych, które niejednokrotnie memami właśnie ilustrują komentarze do bieżących wydarzeń politycznych.
Wykorzystanie wizerunku osoby publicznej w memach – gdzie jest granica?
„Manufacturing waiver” – słabsze SPC po wprowadzeniu przywileju produkcyjnego
1 lipca 2019 r. w życie weszło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/933 z 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 469/2009 dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych. Rozporządzenie wprowadziło tzw. przywilej produkcyjny wyłączający niektóre działania producentów leków mających siedzibę w Unii Europejskiej spod zakresu ochrony przyznanej na podstawie dodatkowego świadectwa ochronnego.
„Manufacturing waiver” – słabsze SPC po wprowadzeniu przywileju produkcyjnego
Dodatkowe prawo ochronne nie dla nowej postaci substancji aktywnej
W wyroku z 21 marca 2019 r. (C-443/17) Trybunał Sprawiedliwości UE przypomniał o potrzebie ścisłej i zawężającej interpretacji pojęcia produktu podlegającego ochronie na podstawie rozporządzenia WE 469/2009 dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych. Trybunał podkreślił, że pojęcie to obejmuje wyłącznie składnik aktywny produktu leczniczego, nie zaś kombinację z innymi substancjami niemającymi samodzielnego działania terapeutycznego.
Dodatkowe prawo ochronne nie dla nowej postaci substancji aktywnej
Patenty ze Zduńskiej Woli w Hollywood?
Branża kosmetyczna wciąż pozostaje jedną z tych gałęzi przemysłu, w której rozwoju nie można przecenić roli innowacji. Prawo patentowe pozwala zmonopolizować innowacyjne rozwiązania i zapewnić ich niezakłóconą eksploatację.
Patenty ze Zduńskiej Woli w Hollywood?
Gdzie dwóch się bije o patent… tam pacjent korzysta
Jak niepozorna cząsteczka doprowadziła do sporu, którego rezultat może zmienić podejście do oceny znaczenia interesu pacjentów w sporach patentowych dotyczących farmaceutyków.
Gdzie dwóch się bije o patent… tam pacjent korzysta
Licencja bezterminowa w ocenie sądu
Wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej, choć dyskutowane przez autorów komentarzy, nie było do niedawna przedmiotem oceny sądów. Dopiero ostatnio pojawiło się orzeczenie, w którym sąd apelacyjny wyinterpretował z oświadczeń i zachowania stron fakt zawarcia przez nie umowy licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony, z wyłączeniem możliwości jej wypowiedzenia.
Licencja bezterminowa w ocenie sądu
OHIM powinien uwzględnić wyrok sądu krajowego, ale nie jest nim związany
Trudne relacje między orzeczeniami sądów krajowych i orzeczeniami organów UE w sprawach znaków towarowych.
OHIM powinien uwzględnić wyrok sądu krajowego, ale nie jest nim związany
Niezarejestrowany wzór wspólnotowy – ochrona bez formalności
System ochrony wzorów wspólnotowych, stawiając na szybkość i łatwość uzyskania ochrony, wprowadza korzystne dla uprawnionego domniemanie ważności niezarejestrowanego wzoru, której skuteczne wzruszenie wymaga aktywności dowodowej drugiej strony sporu.
Niezarejestrowany wzór wspólnotowy – ochrona bez formalności
Prawo karne w ochronie praw własności intelektualnej w internecie
Powszechna dostępność sieci internetowej i wykonywanie za jej pośrednictwem wielu czynności do niedawna możliwych tylko w świecie rzeczywistym czyni z internetu miejsce częstych naruszeń cudzych praw, w tym praw własności intelektualnej.
Prawo karne w ochronie praw własności intelektualnej w internecie
Dobrze być mądrym przed szkodą
Warto pamiętać o możliwości zarejestrowania swojej domeny z wykorzystaniem nowych domen najwyższego poziomu, a także o wcześniejszym zabezpieczeniu swojego znaku towarowego przed wykorzystaniem go przez osobę trzecią w nazwie takiej nowej domeny.
Dobrze być mądrym przed szkodą
Przegląd orzecznictwa dotyczącego sporów o domeny .eu
Czeski Sąd Arbitrażowy we współpracy z Westfalskim Uniwersytetem Wilhelma w Münsterze przygotował opracowanie zawierające podsumowanie orzeczeń zespołów orzekających w najbardziej dyskutowanych kwestiach dotyczących sporów o domeny .eu.
Przegląd orzecznictwa dotyczącego sporów o domeny .eu
Domeny .eu tylko dla podmiotów z UE?
Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni pojęcia umowy licencyjnej w rozumieniu przepisów dotyczących rejestracji domen .eu. Może się okazać, że wiele domen .eu, z których korzystają przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej, nie powinno im przysługiwać.
Domeny .eu tylko dla podmiotów z UE?