Dobrze być mądrym przed szkodą | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Dobrze być mądrym przed szkodą

Warto pamiętać o możliwości zarejestrowania swojej domeny z wykorzystaniem nowych domen najwyższego poziomu, a także o wcześniejszym zabezpieczeniu swojego znaku towarowego przed wykorzystaniem go przez osobę trzecią w nazwie takiej nowej domeny.

Domena najwyższego poziomu (ang. TLD – Top-Level Domain) występuje zawsze na końcu nazwy domeny i nie ma już nad nią innej domeny. Domeny te mają dwojaki charakter; są wśród nich domeny:

  • geograficzne: np. .pl, .uk, .ua, .de czy też dobrze znana użytkownikom serwisów streamingujących programy telewizyjne domena .tv przypisana wyspom Tuvalu oraz
  • funkcjonalne: np. najpopularniejsza .com (komercyjne), .gov (rządowe), .biz (biznesowe), .info (informacyjne) czy .org (organizacja).

Domeny te tworzone są przez organizację non-profit ICANN (ang. The Internet Corporation for Assigned) z siedzibą w USA i zarządzane na podstawie umowy zawieranej z ICANN przez podmioty komercyjne, które następnie zarządzają rejestracjami domen o określonym rozszerzeniu.

Domeny najwyższego poziomu zawsze cieszyły się największym zainteresowaniem. Zapewniają one najkrótszy możliwy, najłatwiejszy do zapamiętania adres internetowy, a więc najatrakcyjniejszy z punktu widzenia identyfikacji i łatwości odnajdywania strony internetowej. Dlatego też już po pięciu latach od otwarcia domeny .eu, co miało miejsce w 2006 r., liczba takich domen sięgnęła 3,5 miliona i jest obecnie jedną z trzech najpopularniejszych domen najwyższego poziomu w Polsce obok domeny .pl i .com.

Obecnie ICANN rewolucjonizuje rynek, zamierzając w niedługim czasie wprowadzić szereg nowych domen najwyższego poziomu (tzw. nTLD). Do ICANN wpłynęły do tej pory 1923 wnioski o nadanie nowych domen. Wiele spośród nich pochodzi od dużych koncernów i wskazuje na ich produkt, np. .amazon, .youtube itp. Inne mają charakter rodzajowy, np. .music, .car, .shop, .сайт (po rosyjsku „strona”), شبكة (po arabsku „sieć”), .游戏 (po chińsku „gra”), bądź odnoszą się do nazw geograficznych, np. москва (po rosyjsku „Moskwa”). W sierpniu i wrześniu 2013 r. ICANN podpisał umowy na kilkanaście nowych domen, między innymi: .clothing, .kitchen, .career, .futbol, .graphics, .tips, .construction czy .photography, które już niedługo staną się dostępne do rejestracji (ogólnodostępna rejestracja rozpocznie się najprawdopodobniej już z końcem listopada bieżącego roku). Pełną listę nowych domen znaleźć można na stronie ICANN.

Nazwy domen, które pojawią się wraz z udostępnieniem nowych domen najwyższego poziomu, bardzo często stanowią przedmiot sporów, zwłaszcza w kontekście naruszenia praw do znaków towarowych. Cudze znaki towarowe mogą pojawić się np. w domenie drugiego poziomu (domena drugiego poziomu w adresie www.icann.org to .icann). ICANN szeroko informuje na swojej stronie, jak chronić znaki towarowe w związku z rozszerzeniem systemu domen najwyższego poziomu. Zapewniony przez ICANN system ochrony praw wyłącznych przewiduje między innymi mechanizmy określane jako Trademark Clearinghouse oraz Uniform Rapid Suspension System.

Trademark Clearinghouse umożliwia umieszczenie znaku towarowego w bazie stworzonej przez ICANN. Z informacji ICANN wynika, że obejmuje ona już 10 000 znaków towarowych. Umieszczenie znaku towarowego w bazie pozwoli:

  • skorzystać z usługi Sunrise Services dającej uprawnionemu do znaku towarowego 30 dni na zarejestrowanie nazwy domeny (tzw. sunrise period), zanim uczynią to inni uczestnicy rynku,
  • przy próbie rejestracji nowej nazwy domeny, która mogłaby naruszać umieszczony w bazie znak towarowy, zgłaszający otrzyma ostrzeżenie, że takie zgłoszenie może zostać uznane za naruszające prawa do znaków towarowych (cybersquatting). W przypadku podtrzymania woli rejestracji domeny poinformowany zostanie o tym także uprawniony.

Uzupełnieniem tego mechanizmu jest wprowadzany przez ICANN nowy system rozwiązywania sporów Uniform Rapid Suspension System, który w oparciu o już działającą procedurę rozwiązywania sporów przy zastosowaniu arbitrażu pozwoli na szybsze i prostsze przeciwdziałanie oczywistym naruszeniom praw do znaków towarowych w nazwach domen.

Pomimo że usługa Trademark Clearinghouse jest płatna, uprawnieni do znaków towarowych już teraz powinni zadbać o swoje interesy i rozważyć skorzystanie z tego mechanizmu. Sunrise period dla domen, których dotyczą umowy podpisane z końcem sierpnia, może rozpocząć się już z końcem października, zaś ogólnodostępna rejestracja już z końcem listopada. Zaproponowany przez ICANN system pozwala na uproszczenie ochrony praw i zmniejszenie jej kosztów.

Norbert Walasek, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy