Sylwia Moreu-Żak | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Sylwia Moreu-Żak

Usprawnienie wyszukiwania nieruchomości w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych
Planowana nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece powinna znacznie ułatwić odszukiwanie składników majątku dłużnika w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.
Usprawnienie wyszukiwania nieruchomości w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych
Sytuacja prawna nabywcy lokalu stanowiącego przedmiot najmu
Kupując lokal będący przedmiotem najmu, nabywca przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu. Co jednak w przypadku, gdy lokal został nabyty od syndyka lub komornika, albo gdy najemca zapłacił poprzedniemu właścicielowi czynsz za pół roku z góry?
Sytuacja prawna nabywcy lokalu stanowiącego przedmiot najmu
Pozyskiwanie gruntu pod budowę sieci uzbrojenia terenu
Oprócz umowy o ustanowieniu służebności gruntowej lub służebności przesyłu inwestor ma do wyboru również umowę obligacyjną albo uzyskanie decyzji starosty w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Pozyskiwanie gruntu pod budowę sieci uzbrojenia terenu
Jak podzielić bez planu?
Podział geodezyjny nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z „przepisami odrębnymi” lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Jak podzielić bez planu?
Ustawa deweloperska a nowe hipoteki
Czy ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego chroni nabywców lokali przed niekorzystnymi skutkami ustanowienia przez deweloperów nowych hipotek, nieprzewidzianych w prospekcie informacyjnym?
Ustawa deweloperska a nowe hipoteki
Niewiedza, co się mieści na gruncie, nie jest żadną wymówką
W umowie przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu należy zawrzeć postanowienie o przeniesieniu na nabywcę odrębnej własności budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie.
Niewiedza, co się mieści na gruncie, nie jest żadną wymówką
Przerwanie przedawnienia wobec dłużnika osobistego nieskuteczne wobec dłużnika rzeczowego
Sam fakt przedawnienia wierzytelności głównej (kredytu) nie uniemożliwia jednak dochodzenia tego kredytu od dłużnika rzeczowego pod warunkiem, że roszczenie wobec niego o spłatę kredytu się nie przedawniło. Są to bowiem dwa różne roszczenia.
Przerwanie przedawnienia wobec dłużnika osobistego nieskuteczne wobec dłużnika rzeczowego
S. Moreu-Żak: Umowy przenoszącej własność nieruchomości w Polsce lepiej nie zawierać przed notariuszem innego kraju
Rozmowa z Sylwią Moreu-Żak z Zespołu Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych kancelarii Wardyński i Wspólnicy o wpływie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe na obrót nieruchomościami położonymi w Polsce.
S. Moreu-Żak: Umowy przenoszącej własność nieruchomości w Polsce lepiej nie zawierać przed notariuszem innego kraju