Sylwia Moreu-Żak | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Sylwia Moreu-Żak

Rodzaje umów na rynku deweloperskim
Na rynku deweloperskim występuje kilka rodzajów umów: umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna sprzedaży, umowa deweloperska oraz umowa ustanowienia własności lokalu i sprzedaży. Wciąż niestety istnieją wątpliwości co do kwalifikacji prawnej poszczególnych umów.
Rodzaje umów na rynku deweloperskim
Będzie łatwiej rewitalizować obszary zdegradowane
Ustawowe prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy na tym obszarze to główne założenia ustawy o rewitalizacji istotne z punktu widzenia obrotu nieruchomościami.
Będzie łatwiej rewitalizować obszary zdegradowane
Wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej a służebności gruntowe
Kupując nieruchomość, która powstała w wyniku podziału nieruchomości obciążonej służebnością gruntową, warto się upewnić, czy nabywana nieruchomość nie jest obciążona tą służebnością. W określonych sytuacjach można bowiem uzyskać zwolnienie z takiej służebności.
Wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej a służebności gruntowe
Podział nieruchomości rolnej a decyzja o warunkach zabudowy
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie zawsze spowoduje utratę przez grunt rolniczego charakteru. W takim przypadku nadal niemożliwe będzie dokonanie podziału, który skutkowałby wydzieleniem działki o powierzchni mniejszej niż 3000 m2.
Podział nieruchomości rolnej a decyzja o warunkach zabudowy
Kognicja sądu przy wpisie hipoteki
Z uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego wynika, że sąd w toku postępowania o wpis hipoteki jest zobowiązany zbadać całość dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem o ustanowienie hipoteki, nie zaś wyłącznie fragmenty oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, w których jest mowa o ustanowieniu hipoteki.
Kognicja sądu przy wpisie hipoteki
Służebność drogi koniecznej kontra budynek gospodarczy
Przeprowadzenie drogi koniecznej wiąże się czasem z koniecznością rozbiórki budynku legalnie wzniesionego na nieruchomości sąsiedniej. Może jednak do tego dojść tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach.
Służebność drogi koniecznej kontra budynek gospodarczy
Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r., znacząco zmieniła przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady. Należy jednak pamiętać, że nowe przepisy (zarówno przepisy ustawy o prawach konsumenta, jak i zmienione nią przepisy Kodeksu cywilnego) mają zastosowanie do umów, które zostały zawarte od dnia wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta.
Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane
Obrót udziałami i akcjami a zezwolenie MSW
Nabywając udziały lub akcje w polskiej spółce na rzecz cudzoziemca należy zawsze zbadać, czy jest potrzebne zezwolenie ministra spraw wewnętrznych. Czasem zezwolenie takie będzie niezbędne, nawet gdy nabywany jest tylko jeden udział.
Obrót udziałami i akcjami a zezwolenie MSW
Pełnomocnictwa niewygasające na wypadek śmierci a ochrona słusznych interesów spadkobierców
W postanowieniu z 21 stycznia 2015 r. (IV CSK 252/14) Sąd Najwyższy po raz kolejny potwierdził, że pełnomocnik nie może działać w imieniu mocodawcy, tak jakby pozostawał on nadal przy życiu, albowiem zdolność prawna osoby fizycznej wygasa z chwilą jej śmierci, zaś prawa i obowiązki majątkowe zmarłego z chwilą jego śmierci przechodzą na spadkobierców.
Pełnomocnictwa niewygasające na wypadek śmierci a ochrona słusznych interesów spadkobierców
Planowane zmiany do ustawy deweloperskiej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował założenia projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej powszechnie ustawą deweloperską. Projektowane zmiany wywołały silne protesty środowiska deweloperów.
Planowane zmiany do ustawy deweloperskiej
Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości po nowelizacji Kodeksu cywilnego
Wchodząca właśnie w życie ustawa o prawach konsumenta ujednolica zasady odpowiedzialności sprzedawców za wady rzeczy sprzedanej w obrocie profesjonalnym oraz w relacjach z konsumentami. Jak znaczenie ma ta zmiana dla obrotu nieruchomościami?
Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości po nowelizacji Kodeksu cywilnego
Wady decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym
Nie każda wada decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego stanowi postawę do stwierdzenia jej nieważności.
Wady decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym