Mirella Lechna-Marchewka | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Mirella Lechna-Marchewka

Kara umowna: teoria a rzeczywistość
Teoretycznie niewinny instrument przewidziany w art. 483 i 484 Kodeksu cywilnego spędza sen z powiek wielu wykonawcom, także tym zaangażowanym w projekty publiczne, realizowane na podstawie umów zawieranych w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Kary umowne zastrzegane są za wszelkie naruszenia umowy i w ogromnej wysokości. Nadszedł czas, aby to zmienić.
Kara umowna: teoria a rzeczywistość
Nowelizacja ustawy o odpadach utrudnia finansowanie budowy spalarni ze środków unijnych
Tegoroczna zmiana ustawy o odpadach wymusza zmiany w harmonogramach realizowanych inwestycji budowy spalarni odpadów: etap wykonania prób rozruchowych pod obciążeniem czynnikiem docelowym musi zostać przesunięty na okres po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego. Może to być źródłem roszczeń wykonawców o przedłużenie czasu na ukończenie inwestycji w związku ze zmianą prawa.
Nowelizacja ustawy o odpadach utrudnia finansowanie budowy spalarni ze środków unijnych
Zamawiający nie musi przyznać punktów za pożyczone zasoby
Nie przyznając punktów za pożyczone zasoby, zamawiający nie narusza art. 26 ust. 2b p.z.p., bo czym innym jest spełnianie warunków udziału w postępowaniu przy użyciu potencjału podmiotu trzeciego, a czym innym etap prekwalifikacji, którego warunki mogą zostać określone w sposób przyjęty przez zamawiającego.
Zamawiający nie musi przyznać punktów za pożyczone zasoby
Spory na gruncie umowy wykorzystującej Warunki Kontraktowe FIDIC
Czy postępowanie przed Komisją Rozjemczą jest warunkiem wszczęcia postępowania arbitrażowego?
Spory na gruncie umowy wykorzystującej Warunki Kontraktowe FIDIC
FIDIC: decyzje Komisji Rozjemstwa w Sporach – fachowe rozstrzygnięcie czy kosztowna formalność?
Warunki kontraktowe FIDIC przewidują, że spory między inwestorem a wykonawcą są rozstrzygane przez Komisję Rozjemstwa w Sporach. W Polsce powszechne jest jednak ignorowanie decyzji Komisji przez strony niezadowolone z jej rozstrzygnięcia.
FIDIC: decyzje Komisji Rozjemstwa w Sporach – fachowe rozstrzygnięcie czy kosztowna formalność?
Woda: towar czy podstawowe prawo człowieka?
Woda pokrywa około 71% naszej planety, ale tylko około 5% zasobów wodnych (z wyjątkiem wody morskiej) znajduje się w zarządzie prywatnym. Rynek wodny wycenia się na około 800 miliardów dolarów, budzi on zatem coraz większe zainteresowanie.
Woda: towar czy podstawowe prawo człowieka?
Zamówienia publiczne: nowe podejście - tym razem do nowelizacji ustawy
Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Prezesem UZP przystępuje właśnie do oceny efektywności funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce. Powstanie Biała Księga z rekomendacjami zmiany ustawy.
Zamówienia publiczne: nowe podejście - tym razem do nowelizacji ustawy
Mirella Lechna: Nowelizacja Prawa zamówień publicznych nie jest bez wad, ale może polepszyć sytuację podwykonawców
Rozmowa z Mirellą Lechną, wspólnikiem odpowiedzialnym za praktykę infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy o nowelizacji Prawa zamówień publicznych dotyczącej podwykonawców.
Mirella Lechna: Nowelizacja Prawa zamówień publicznych nie jest bez wad, ale może polepszyć sytuację podwykonawców
Sąd sądem, a sprawiedliwość po stronie bogatych
Dopóki w Polsce na wniesienie skargi na orzeczenie KIO będą mogły sobie pozwolić tylko zamożne podmioty, dopóty gwarancja dostępu do sądu w takich sprawach będzie iluzoryczna.
Sąd sądem, a sprawiedliwość po stronie bogatych
Mirella Lechna: Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo
Rozmowa z Mirellą Lechną, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o nieprawidłowościach przy udzielaniu zamówienia na budowę stadionu wrocławskiego.
Mirella Lechna: Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo