Maciej A. Szewczyk | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Maciej A. Szewczyk

Konkurencyjność przewoźników lotniczych zachowana
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że włączenie pozawspólnotowej działalności lotniczej do wspólnotowego systemu handlu emisjami jest zgodne z prawem międzynarodowym.
Konkurencyjność przewoźników lotniczych zachowana
Wpływ klauzul zmiany kontroli w umowach handlowych na transakcje typu share deal
Czy zbycie praw udziałowych w spółce może doprowadzić do rozwiązania zawartych przez spółkę umów handlowych?
Wpływ klauzul zmiany kontroli w umowach handlowych na transakcje typu share deal
Prawo dostępu do informacji publicznej zostanie poważnie ograniczone
Czy ograniczenia w udostępnianiu informacji wprowadzone wrześniową nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej są zgodne z Konstytucją?
Prawo dostępu do informacji publicznej zostanie poważnie ograniczone
Branża lotnicza czeka na wyrok
Od orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zależy los linii lotniczych.
Branża lotnicza czeka na wyrok
Wykonywanie praw udziałowych przez nabywcę akcji imiennych
Czy nabywca akcji imiennych może korzystać z pełni praw udziałowych bezpośrednio po nabyciu akcji?
Wykonywanie praw udziałowych przez nabywcę akcji imiennych
Zbycie przedsiębiorstwa a przeniesienie praw z umów handlowych
Czy nabywca przedsiębiorstwa staje się stroną umów handlowych związanych z nabytym przedsiębiorstwem na takich samych zasadach jak zbywca?
Zbycie przedsiębiorstwa a przeniesienie praw z umów handlowych
Trybunał Konstytucyjny o zasadach ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny
Zdaniem Trybunału, aby stwierdzić niekonstytucyjność regulacji ograniczającej dochody jednostek samorządu terytorialnego, należałoby wykazać, że regulacja taka pozbawia te jednostki dochodów niezbędnych do realizowania części lub całości zadań.
Trybunał Konstytucyjny o zasadach ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny
Miliony na termomodernizację
Minister środowiska zaakceptował kolejne listy przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z handlu jednostkami przyznanej emisji (AAU).
Miliony na termomodernizację
EEDI ograniczy emisje CO2 ze statków
Międzynarodowa Organizacja Morska podjęła decyzję mającą na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych przez statki nawet o 70 proc.
EEDI ograniczy emisje CO2 ze statków
Polska zaskarżyła decyzję w sprawie limitów uprawnień do emisji CO2
W miniony piątek, 8 lipca br., Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą limitów darmowych uprawnień do emisji CO2 w przemyśle.
Polska zaskarżyła decyzję w sprawie limitów uprawnień do emisji CO2
Zmiany zasad odpowiedzialności karnej za szkodę wyrządzoną spółce
13 lipca br. weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks karny oraz Kodeks spółek handlowych, zmieniająca zasady odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek.
Zmiany zasad odpowiedzialności karnej za szkodę wyrządzoną spółce
Weszła w życie nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2
Prowadzący instalacje, które będą objęte systemem handlu emisjami od roku 2013, mają tylko 9 dni na uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
Weszła w życie nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2