Maciej A. Szewczyk | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Maciej A. Szewczyk

Powołanie na członka zarządu osoby skazanej prawomocnym wyrokiem
Nie każdy może pełnić funkcje w organach spółek kapitałowych. Co jednak, jeśli do pełnienia tych funkcji zostanie powołana osoba pozbawiona takiej legitymacji? Uwagi na gruncie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Powołanie na członka zarządu osoby skazanej prawomocnym wyrokiem
Sklepy będą musiały przyjmować zużyty sprzęt. Nawet jeśli klient nic nie kupi
Nowa dyrektywa zwiększy koszty sklepów, ale ułatwi życie konsumentom, a docelowo wymusi na producentach sprzętu elektronicznego takie projektowanie produktów, aby ich recykling był możliwy w jak największym zakresie.
Sklepy będą musiały przyjmować zużyty sprzęt. Nawet jeśli klient nic nie kupi
Praktyczne konsekwencje wyboru języka umowy
Wybór języka, w którym sporządzana jest umowa między podmiotami posługującymi się różnymi językami, ma niezwykle istotne znaczenie. Determinuje on bowiem wykładnię zawartych w umowie oświadczeń woli stron.
Praktyczne konsekwencje wyboru języka umowy
Instrumenty ograniczające zbywanie praw udziałowych w praktyce transakcyjnej
Część 2 – ograniczenia kontraktowe
Instrumenty ograniczające zbywanie praw udziałowych w praktyce transakcyjnej
Prawo dostępu do informacji publicznej nie będzie ograniczone. Na razie
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności ograniczeń w udostępnianiu informacji publicznej, wprowadzonych z końcem ubiegłego roku.
Prawo dostępu do informacji publicznej nie będzie ograniczone. Na razie
Instrumenty ograniczające zbywanie praw udziałowych w praktyce transakcyjnej
Część 1 – ograniczenia ustawowe
Instrumenty ograniczające zbywanie praw udziałowych w praktyce transakcyjnej
Problem ochrony informacji poufnych udostępnionych w ramach badania prawnego
Poufność informacji, które kontrahent udostępnił w toku negocjacji, należy zachować bezterminowo – także wówczas, gdy do transakcji ostatecznie nie doszło.
Problem ochrony informacji poufnych udostępnionych w ramach badania prawnego
Nowe uregulowania dotyczące charakteru prawnego uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2011 określiło charakter prawny uprawnienia do emisji dwutlenku węgla oraz wprowadziło ochronę nabywającego uprawnienia w dobrej wierze.
Nowe uregulowania dotyczące charakteru prawnego uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Będzie nowa ustawa o handlu emisjami. Znowu.
Uwagi do projektu założeń do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Będzie nowa ustawa o handlu emisjami. Znowu.
Nowe zasady uznawania za obywatela polskiego są zgodne z konstytucją
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy rozszerzające zakres przesłanek uznania za obywatela polskiego są zgodne z art. 137 Konstytucji.
Nowe zasady uznawania za obywatela polskiego są zgodne z konstytucją
Czy za rozgrzewanie samochodu w trakcie odśnieżania grozi mandat?
Do takich wniosków może prowadzić analiza przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Czy za rozgrzewanie samochodu w trakcie odśnieżania grozi mandat?
Zawarcie umowy ubezpieczenia OC członków zarządu nie jest samoistną przesłanką dochodzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń
Sąd Apelacyjny w Warszawie przypomniał, że zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego będącego członkiem zarządu pod warunkiem spełniania określonych wymogów formalnych.
Zawarcie umowy ubezpieczenia OC członków zarządu nie jest samoistną przesłanką dochodzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń