dr Hanna Drynkorn | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Hanna Drynkorn

FIDIC: W jakich sytuacjach inżynier może wydać ustalenie?
Jednym z uczestników procesu inwestycyjnego realizowanego na podstawie warunków kontraktowych FIDIC jest inżynier pełniący funkcję administratora kontraktu. Zadaniem inżyniera jest podejmowanie niezbędnych działań, aby kontrakt został wykonany w sposób prawidłowy i terminowy. Między innymi inżynier może wydać ustalenie (czyli wskazanie co do sposobu załatwienia sprawy). Kiedy może to zrobić?
FIDIC: W jakich sytuacjach inżynier może wydać ustalenie?
Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
Wykonawcy często korzystają z silniejszej pozycji negocjacyjnej, narzucając podwykonawcom warunki umowy podwykonawczej. W nowym Prawie zamówień publicznych znalazł się przepis art. 463, który ma chronić podwykonawców przed niesprawiedliwie ukształtowanymi zobowiązaniami umownymi. Czy podwykonawcy zyskają na nowej regulacji?
Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
Zabezpieczenie zapłaty podatków może uchronić przed wykluczeniem
Jeśli zaległość podatkowa jest przesłanką wykluczenia według dokumentacji postępowania, wykluczeniu można zapobiec, dokonując płatności lub zawierając porozumienie z organem podatkowym. Warto rozważyć, czy skutecznym sposobem zapobiegnięcia wykluczeniu nie byłoby ustanowienie dobrowolnego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie zapłaty podatków może uchronić przed wykluczeniem
Kwoty zatrzymane na zabezpieczenie to nie kaucja gwarancyjna
Część wynagrodzenia podwykonawcy zatrzymana tytułem zabezpieczenia roszczeń wykonawcy pomimo swojej funkcji nie może być utożsamiana z kaucją gwarancyjną. W związku z tym inwestor jest solidarnie odpowiedzialny za zapłatę tych kwot na rzecz podwykonawcy.
Kwoty zatrzymane na zabezpieczenie to nie kaucja gwarancyjna
Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych według Tarczy 4.0
Wskutek pandemii wiele planowanych i istniejących kontraktów zostało sparaliżowanych. Niepewna sytuacja zmusza strony zamówień publicznych do zaprzestania wykonywania kontraktów lub przynajmniej powoduje utrudnienia w ich wykonywaniu. Czy w tej sytuacji można zmodyfikować umowę? Czy trzeba się liczyć z koniecznością zapłaty kar umownych i odszkodowania? Obecnie sytuacja wygląda już nieco inaczej niż na początku pandemii.
Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych według Tarczy 4.0
Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych w obliczu pandemii
Wskutek pandemii wiele planowanych i istniejących kontraktów zostało sparaliżowanych. Niepewna sytuacja zmusza strony zamówień publicznych do zaprzestania wykonywania kontraktów lub przynajmniej powoduje utrudnienia w ich wykonywaniu. Czy w tej sytuacji można zmodyfikować umowę? Czy trzeba się liczyć koniecznością zapłaty kar umownych i odszkodowania? Z pomocą przychodzi ustawa kryzysowa.
Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych w obliczu pandemii
Rozliczenia z podwykonawcami zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych przewiduje autonomiczne względem Kodeksu cywilnego zasady rozliczeń z podwykonawcami. Regulacje obowiązują niezależnie od siebie, lecz do umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych są one stosowane równolegle.
Rozliczenia z podwykonawcami zamówień publicznych
Rewolucja w wymogach dotyczących treści umów o zamówienia publiczne
Projekt nowej ustawy można nazwać rewolucją chociażby z tego względu, że nigdy wcześniej prawo zamówień publicznych w takim stopniu nie odnosiło się do treści umowy. Choć projektowane przepisy wymagają dopracowania, to już teraz przewidują wiele trafnych rozwiązań.
Rewolucja w wymogach dotyczących treści umów o zamówienia publiczne
Roszczenie o waloryzację – kiedy należy je zgłosić w trybie klauzuli 20.1 FIDIC?
Nie wszystkie roszczenia związane z realizacją kontraktu są objęte reżimem subklauzuli 20.1, która zakłada surową sankcję utraty roszczenia w razie niepowiadomienia o nim w 28-dniowym terminie. Przede wszystkim nie jest nim objęta większość roszczeń o waloryzację wynagrodzenia.
Roszczenie o waloryzację – kiedy należy je zgłosić w trybie klauzuli 20.1 FIDIC?
Wielu odpowiedzialnych na budowie
Gdy wystąpi szkoda inwestora, nie trzeba dociekać kto i w jakim stopniu się do niej przyczynił. Można dochodzić jej naprawienia od wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za jej powstanie, chociażby brały udział w budowie w różnych rolach i na różnych podstawach.
Wielu odpowiedzialnych na budowie
Historie z KIO: Zagraniczny zakaz ubiegania się o zamówienia nie musi być przeszkodą w polskich przetargach
Wykazanie braku przesłanek wykluczenia, często wymaga weryfikacji dokumentów wydawanych przez zagraniczne organy. Inaczej jest w przypadku zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia – jeśli nie orzekł o tym polski sąd, w trybie Kodeksu postępowania karnego, wykonawca nie musi podlegać wykluczeniu.
Historie z KIO: Zagraniczny zakaz ubiegania się o zamówienia nie musi być przeszkodą w polskich przetargach
Historie z KIO. Wygrana mimo niedoboru potencjału i opóźnień przy poprzednich kontraktach
Nawet wykonawca, którego zasoby są rozdysponowane w momencie ubiegania się o zamówienie, a w przeszłości powinęła mu się noga przy wykonywaniu umowy, może zdobywać kolejne kontrakty.
Historie z KIO. Wygrana mimo niedoboru potencjału i opóźnień przy poprzednich kontraktach