Agnieszka Jelska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Agnieszka Jelska

Jakie plany ma UOKiK na 2023 rok?
Zgodnie z ustawowo przyznanymi mu kompetencjami Prezes UOKiK zajmuje się m.in. ochroną konkurencji, przewagą kontraktową, kontrolą koncentracji i inwestycji, zatorami płatniczymi oraz oczywiście ochroną konsumentów. Z opracowanego przez Urząd planu działalności na 2023 r.  można wyczytać, jakie obszary uznano w tym roku za kluczowe.
Jakie plany ma UOKiK na 2023 rok?
Plan działalności UOKiK na 2022 rok
Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi działaniami na rynku usług finansowych, telekomunikacyjnych i sprzedaży konsumenckiej. Wczesne wykrywanie zmów przetargowych. Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Wdrożenie dyrektyw i rozporządzeń unijnych. To niektóre plany UOKiK na 2022 rok.
Plan działalności UOKiK na 2022 rok
Tajemniczy klient, czyli zakup kontrolowany w wykonaniu UOKiK
Tajemniczy klient (ang. mystery shopper) tradycyjnie służy audytom działalności i badaniu satysfakcji klienta. Od 2016 r. z tego instrumentu prawnego może też korzystać Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za każdym razem musi jednak uzyskać uprzednią zgodę Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Tajemniczy klient, czyli zakup kontrolowany w wykonaniu UOKiK
Koncentracje na rynku mediów w aktualnej praktyce orzeczniczej Prezesa UOKiK
Na początku 2021 r. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje dotyczące koncentracji przedsiębiorców na rynku mediów. Pierwszą z nich zakazał przejęcia kontroli przez Agorę S.A. nad Eurozet sp. z o.o.1, drugą natomiast zezwolił na przejęcie kontroli przez PKN Orlen S.A. nad Polska Press sp. z o.o.2 Obydwie decyzje są żywo komentowane w mediach. Warto spojrzeć na nie od strony konstrukcji prawnych, które pojawiają się na ich kanwie.
Koncentracje na rynku mediów w aktualnej praktyce orzeczniczej Prezesa UOKiK
Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów – plan działalności UOKiK na 2021 rok
O tym, jak dużą wagę przywiązuje Prezes UOKiK do spraw konsumenckich i jak jest aktywny w tym zakresie, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy pobieżny przegląd aktualności na stronie internetowej organu. Powstaje zatem pytanie, czy ta tendencja się utrzyma i jakie obszary działalności przedsiębiorców znajdą się pod lupą Prezesa UOKiK w 2021 r.
Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów – plan działalności UOKiK na 2021 rok
Data sharing w świetle prawa konkurencji
Udostępnianie, wymiana lub wspólne gromadzenie danych może być wartościowe zarówno dla zainteresowanych przedsiębiorców, jak i dla rozwoju danego sektora przemysłu, innowacji technologicznych, a w konsekwencji dla konsumentów. Dane mają bowiem fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarki cyfrowej – samodzielnie bądź jako podstawa dla wdrażania mechanizmów sztucznej inteligencji. Stąd też to od dostępu do odpowiednich danych zależy konkurencyjność działających na rynku przedsiębiorców.
Data sharing w świetle prawa konkurencji
Transformacja cyfrowa a prawo konkurencji
Dominacja Stanów Zjednoczonych i Chin na rynku technologii cyfrowych zmusiła Europę do podjęcia działań, których celem jest ograniczenie nadmiernego uzależnienia od rozwiązań powstałych poza jej granicami. Chęć utrzymania konkurencyjności na arenie międzynarodowej wymaga m.in. przeglądu przepisów antymonopolowych.
Transformacja cyfrowa a prawo konkurencji