Uwagi wstępne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Uwagi wstępne

W wielu transakcjach należy uwzględnić konieczność uzyskania różnorakich zgód lub pozwoleń, których brak może skutkować nawet nieważnością całej transakcji. Dotyczy to zarówno zgód korporacyjnych w postaci uchwał określonych organów spółki (zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej), zgód osób trzecich (np. wierzycieli), jak i zgód właściwych organów (np. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).

W dalszej części przedstawiono najczęściej spotykane przypadki zgód, sposób ich udzielenia oraz konsekwencje ich braku czy nieprawidłowości związanych z ich wydaniem.