Dystrybutor energii musi być łatwo odróżnialny od wytwórcy | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Dystrybutor energii musi być łatwo odróżnialny od wytwórcy

Nowe wymagania w zakresie komunikacji i marki operatorów systemów dystrybucyjnych w energii elektrycznej i gazie przedstawia dr Robert Zajdler z Zespołu Prawa Energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

W ramach dalszej liberalizacji sektora energii elektrycznej i gazu Unia Europejska przyjęła nowe rozwiązania prawne, tzw. trzeci pakiet liberalizacyjny rynku energii elektrycznej i gazu, które powinny być implementowane do krajowych porządków prawnych do 3 marca 2011 r. Wprowadzają one szereg zmian m.in. w zakresie funkcjonowania operatorów systemów dystrybucyjnych.
Jedną z nich jest wymóg zmiany zasad komunikacji i oznaczania operatorów systemów dystrybucyjnych będących częścią przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo. Jeżeli w ramach danej grupy kapitałowej działają przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej lub gazu oraz co najmniej wytworzeniem i dostawami (przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo), konieczne jest zapewnienie, aby przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją było wyodrębnione pod względem oznaczenia (ang. branding), tj.: firmy, logotypu, innych oznaczeń korporacyjnych i komunikacji od reszty przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.
Na podstawie zdobytych doświadczeń uznano, że strategia firm zintegrowanych pionowo w energii elektrycznej i gazie (w ramach których działa operator systemu dystrybucyjnego), mająca na celu wywołanie w odbiorcach przeświadczenia, że obsługiwani są oni niejako kompleksowo przez jedną firmę, negatywnie wpływa na skłonność odbiorców do zmiany dostawcy energii elektrycznej i gazu. Tymczasem mniejsza skłonność odbiorców do zmiany dostawcy niekorzystnie wpływa rozwój rynku i konkurencji oraz na funkcjonowanie niezależnych podmiotów świadczących usługi dostawy energii elektrycznej i gazu.
Operator systemu dystrybucyjnego nie może zatem poprzez swoją strategię komunikacji oraz branding wprowadzać w błąd co do swojej niezależności od pozostałej części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Przeciwdziałanie takiemu wprowadzaniu w błąd zwiększa przejrzystość rynku, umożliwiając w większym zakresie działanie mechanizmów rynku konkurencyjnego. Temu służyć mają nowe wymagania, nakazujące zmianę wizerunku, oznaczenia oraz strategii komunikacji tych przedsiębiorstw. Ocena, czy w danym przypadku mamy do czynienia z wprowadzaniem odbiorcy w błąd, odbywać się będzie zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony znaków towarowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, można oczekiwać istotnych zmian zarówno w sektorze energii elektrycznej, jak i gazu. Zazwyczaj spółki dystrybucyjne działające w sektorze energii elektrycznej i gazu zawierają chociażby w swojej firmie odniesienie do firmy spółki matki zajmującej się wytwarzaniem lub dostawami.
dr Robert Zajdler