dr Robert Zajdler | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Robert Zajdler

Nowe zasady tworzenia i egzekwowania programów zgodności
Dyrektywy 2009/72 oraz 2009/73/WE nakazują szerzej uregulować kwestie praktycznego wdrożenia programów zgodności zapewniających niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników na rynku energetycznym. Powołany ma być także inspektor ds. zgodności.
Nowe zasady tworzenia i egzekwowania programów zgodności
Linia bezpośrednia także do odbiorcy hurtowego
Dyrektywa 2009/72 wyznaczyła nowy zakres pojęcia „linii bezpośredniej” w elektroenergetyce, dając możliwość szerszego zastosowania takich linii zwłaszcza tam, gdzie sieci są niewystarczająco rozwinięte.
Linia bezpośrednia także do odbiorcy hurtowego
Ilu będzie operatorów sieci przesyłowej w Polsce?
Trzeci pakiet liberalizacyjny dopuszcza istnienie kilku operatorów elektroenergetycznego i gazowego systemu przesyłowego. Dotychczas, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, istniał tylko jeden operator dla każdego z tych systemów.
Ilu będzie operatorów sieci przesyłowej w Polsce?
Bardziej przejrzysty obrót hurtowy energią elektryczną i gazem ziemnym
Trzeci pakiet liberalizacyjny w połączeniu z przygotowywanym właśnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady powinien zapewnić całościową kontrolę rynku derywatów energetycznych.
Bardziej przejrzysty obrót hurtowy energią elektryczną i gazem ziemnym
Nowe regulacje dotyczące pojęcia przesyłu w gazie
Dzięki nowej definicji przesyłu niektóre gazociągi wysokociśnieniowe zostaną uznane za gazociągi dystrybucyjne, których nie dotyczą restrykcyjne regulacje.
Nowe regulacje dotyczące pojęcia przesyłu w gazie
Dystrybutor energii musi być łatwo odróżnialny od wytwórcy
Nowe wymagania w zakresie komunikacji i marki operatorów systemów dystrybucyjnych w energii elektrycznej i gazie przedstawia dr Robert Zajdler z Zespołu Prawa Energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Dystrybutor energii musi być łatwo odróżnialny od wytwórcy
Niewłaściwa implementacja art. 22 dyrektywy 2003/55/WE do ustawy Prawo energetyczne
Czy zwolnienie nowej infrastruktury gazowej z zasady TPA wymaga wydania decyzji przez Prezesa URE, analizuje dr Robert Zajdler.
Niewłaściwa implementacja art. 22 dyrektywy 2003/55/WE do ustawy Prawo energetyczne
Regulacja cen na konkurencyjnym rynku gazu
Ustalanie taryf dla przedsiębiorstw energetycznych nie jest sprzeczne z wdrażaniem konkurencji na rynku energii, ale nie każda ingerencja organu regulacyjnego w ceny jest prawnie dopuszczalna.
Regulacja cen na konkurencyjnym rynku gazu