zamówienia publiczne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zamówienia publiczne

Rażąco niska cena oferty jest powodem do jej odrzucenia
Jeżeli cena oferty złożonej przez wykonawcę jest rażąco niska, to zamawiający ma obowiązek w pierwszej kolejności zażądać od wykonawcy wyjaśnień, a następnie, w razie potwierdzenia jego ustaleń o zaniżeniu ceny oferty, odrzucić ofertę tego wykonawcy.
Rażąco niska cena oferty jest powodem do jej odrzucenia
Czy spółka kontrolowana przez Skarb Państwa musi stosować przepisy Prawa zamówień publicznych?
Nie wszystkie spółki finansowane lub nadzorowane przez jednostki finansów publicznych, zarządzane przez osoby przez nie powoływane albo będące w ponad połowie własnością Skarbu Państwa muszą udzielać zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czy spółka kontrolowana przez Skarb Państwa musi stosować przepisy Prawa zamówień publicznych?
Aneks czy umowa?
Czy zamawiający, udzielając zamówienia dodatkowego, może zawrzeć aneks do umowy podstawowej, czy powinien zawrzeć nową umowę?
Aneks czy umowa?
Cesji praw z wadium może dokonać tylko zamawiający
Brak w treści gwarancji klauzuli odnoszącej się do „nieprzenoszalności wadium” w żaden sposób nie wpływa na skuteczność zarówno cesji wierzytelności, jak i przejęcia długu. Obie czynności wymagają wyraźnej akceptacji zamawiającego.
Cesji praw z wadium może dokonać tylko zamawiający
Poprawianie omyłek rachunkowych w złożonej ofercie
Kiedy zamawiający powinien samodzielnie poprawić omyłkę rachunkową w złożonej przez wykonawcę ofercie, a w kiedy powinien wezwać go do złożenia wyjaśnień?
Poprawianie omyłek rachunkowych w złożonej ofercie
Doprecyzowanie zasad udzielania zamówień in house
Uchwalony przez Sejm projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia udzielanie zamówień typu in house wszystkim instytucjom gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej na jednakowych zasadach.
Doprecyzowanie zasad udzielania zamówień in house
Paweł Mazur: Czasem wygrany przetarg staje się koszmarem
Rozmowa z adwokatem Pawłem Mazurem, doradcą kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Paweł Mazur: Czasem wygrany przetarg staje się koszmarem
Jak skutecznie i legalnie wypromować miasto
Miasta i regiony coraz częściej decydują się na aktywną autopromocję. Samorządy mogą w tym celu skorzystać z usług agencji reklamowych. Zamówienie usług marketingowych nie musi się przy tym wiązać z koniecznością organizowania przetargu.
Jak skutecznie i legalnie wypromować miasto