Sprawy cywilno-gospodarcze | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Sprawy cywilno-gospodarcze

Sądownictwo w Polsce
Jak wygląda system sądownictwa w Polsce? Jakiego typu sprawy rozpoznają sądy powszechne? Czym zajmują się poszczególne sądy? Co to jest sprawa gospodarcza? Jakie sądy rozpoznają sprawy gospodarcze?
Sądownictwo w Polsce
Pełnomocnicy
Czym różni się adwokat od radcy prawnego? Kim jest aplikant? Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia za świadczenie usług prawnych? Co obejmuje tajemnica zawodowa?
Pełnomocnicy
Dochodzenie roszczeń
Jakiego rozstrzygnięcia można się domagać od sądu? Czy dochodzenie roszczeń przed sądem jest ograniczone w czasie? Jakie czynności przerywają bieg przedawnienia? Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty?
Dochodzenie roszczeń
Wszczęcie postępowania
Jak długo trwa postępowanie? Kiedy sprawę rozpozna polski sąd? Czy strony mogą dokonać wyboru prawa lub sądu? Czy złożenie pozwu jest jedynym sposobem wszczęcia postępowania? Jak wskazać sąd właściwy do rozpoznania sprawy?
Wszczęcie postępowania
Pozew
Jakie wymagania musi spełniać pozew? Na jaki adres sąd doręcza pozew? Jak wygląda doręczenie pozwu, gdy pozwany ma siedzibę za granicą? Czy trzeba wnieść odpowiedź na pozew? Jaki wpływ na prowadzenie postępowania mają strony, a jaka jest rola sądu?
Pozew
Dowody
Czy wszystkie dowody muszą być przedstawione od razu? Jakimi dowodami można się posługiwać? Przeprowadzenie dowodów dla postępowań zagranicznych
Dowody
Zabezpieczenie roszczeń i dowodów
Jak można wzmocnić swoją pozycję w procesie? Kto i kiedy może żądać zabezpieczenia roszczenia? Co powinien zawierać wniosek o zabezpieczenie roszczenia? Czym kieruje się sąd, rozpoznając wniosek? Czy można zabezpieczyć roszczenie dochodzone za granicą?
Zabezpieczenie roszczeń i dowodów
Po wyroku
Jak bronić się przed wykonaniem niekorzystnego wyroku lub postanowienia? Jak się wnosi apelację? Kiedy przysługuje skarga kasacyjna? Co można zrobić, gdy termin do podjęcia czynności już minął? Czym jest natychmiastowa wykonalność wyroku?
Po wyroku
ADR
W Polsce ADR (ang. Alternative Dispute Resolution – alternatywne sposoby rozwiązywania sporów) jest uznawany za sposób rozwiązywania sporów odrębny od arbitrażu. Polskie przepisy proceduralne przewidują dwa sposoby rozwiązywania sporów oparte na ADR: zawezwanie do próby ugodowej oraz mediację.
ADR