bankowość i finansowanie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

bankowość i finansowanie

Program Inwestycje Polskie
Polska chce wspierać potencjalnie rentowne inwestycje infrastrukturalne bez powiększania długu publicznego.
Program Inwestycje Polskie
Po co instytucji finansowej paszport?
Instytucje finansowe zarejestrowane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą swobodnie świadczyć usługi finansowe na terenie innych państw członkowskich. Dzieje się tak za sprawą zasady jednolitego paszportu (tzw. single passport rule).
Po co instytucji finansowej paszport?
Przyszłość sekurytyzacji
Efektem niedawno opublikowanych rekomendacji Financial Stability Board może być bardziej rygorystyczne uregulowanie transakcji sekurytyzacyjnych.
Przyszłość sekurytyzacji
Czym grozi niesporządzenie lub niezłożenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego
Prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego i złożenie go do rejestru sądowego jest obowiązkiem członków zarządu spółki lub wspólników prowadzących sprawy spółki. Jego niewypełnienie grozi odpowiedzialnością korporacyjną i cywilną, a także karną.
Czym grozi niesporządzenie lub niezłożenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego
Nowe regulacje w zakresie "shadow banking" - próba uporządkowania
Przy okazji głośnych w ostatnich tygodniach wydarzeń związanych z firmami Amber Gold oraz Finroyal coraz częściej w powszechnym obiegu pojawia się pojęcie „shadow banking”.
Nowe regulacje w zakresie "shadow banking" - próba uporządkowania
Zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy to nie wszystko
Jedną z metod zabezpieczenia wierzytelności jest zawarcie umowy zastawu na prawie ochronnym na znak towarowy. Trzeba jednak mieć na uwadze łatwość utraty tego prawa.
Zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy to nie wszystko
Nowy standard Loan Market Association w zakresie kredytu na finansowanie nieruchomości
Proponowany przez LMA uniwersalny wzorzec kredytu na finansowanie nieruchomości może przyśpieszyć finalizowanie transakcji, zwiększyć płynność w tym segmencie rynku oraz zachęcić do wejścia na rynek nowych inwestorów.
Nowy standard Loan Market Association w zakresie kredytu na finansowanie nieruchomości
Wyrok w sprawie krakowskiego dewelopera - z punktu widzenia banków
W lutym 2012 roku Sąd Najwyższy wydał precedensowe orzeczenie będące efektem batalii klientów Firmy Inwestycyjnej „Leopard” S.A. o unieważnienie hipotek ustanowionych przez dewelopera na nieruchomości mieszkaniowej przy ul. Wierzbowej w Krakowie.
Wyrok w sprawie krakowskiego dewelopera - z punktu widzenia banków
Subrogacja jako alternatywa dla cesji?
W dniu 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę odnoszącą się do obserwowanej na rynku praktyki odwoływania się do konstrukcji subrogacji jako alternatywy dla umów cesji wierzytelności.
Subrogacja jako alternatywa dla cesji?
Podstawienie wierzytelności hipotecznej w praktyce
Prawie rok temu pisaliśmy o wprowadzonej nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece możliwości zastąpienia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką inną wierzytelnością przy zachowaniu tej samej hipoteki. Pora podsumować pierwsze doświadczenia.
Podstawienie wierzytelności hipotecznej w praktyce
Przelew wierzytelności na zabezpieczenie a skuteczne zaspokojenie roszczeń kredytodawcy
W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6 marca 2009 r. uległa zmianie pozycja beneficjenta cesji w razie upadłości dłużnika. Pozostają jednak niejasności co do zakresu stosowania nowych przepisów i ich skutków w praktyce.
Przelew wierzytelności na zabezpieczenie a skuteczne zaspokojenie roszczeń kredytodawcy
Kredyt odnawialny - ukryte konsekwencje wejścia w życie nowej ustawy o kredycie konsumenckim
Wbrew literalnemu brzmieniu przepisów przejściowych wchodzącej w życie już 18 grudnia br. ustawy o kredycie konsumenckim, do umów o kredyt odnawialny stosować się będą nie tylko niektóre przepisy o obowiązkach informacyjnych kredytodawców.
Kredyt odnawialny - ukryte konsekwencje wejścia w życie nowej ustawy o kredycie konsumenckim