Program Inwestycje Polskie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Program Inwestycje Polskie

Polska chce wspierać potencjalnie rentowne inwestycje infrastrukturalne bez powiększania długu publicznego.

Ministerstwo Skarbu wspólnie z Ministerstwem Finansów oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego zaprezentowało w ostatnim czasie propozycję przedsięwzięcia służącego wsparciu potencjalnie rentownych inwestycji infrastrukturalnych w sposób ekonomicznie uzasadniony, przy wykorzystaniu kapitału prywatnego oraz bez powiększania długu publicznego.

Zgodnie z założeniami program Inwestycje Polskie ma w szczególności koncentrować się na stworzeniu warunków dla długoterminowego finansowania rentownych projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury energetycznej (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowej (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowania złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktury transportowej, samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja), przemysłowej oraz telekomunikacyjnej.

Program opierać ma się na czynnym udziale Banku Gospodarstwa Krajowego oraz spółki celowej Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Każdy z nich zostałby w tym celu dokapitalizowany kwotami do 10 miliardów zł. Niezbędne fundusze mają pochodzić ze sprzedaży pakietów akcji należących do Skarbu Państwa. Projekty mogą być realizowane bezpośrednio przez inicjatora projektu lub jako wydzielona spółka celowa.

Zadanie Banku Gospodarstwa Krajowego ma polegać na zapewnieniu finansowania inwestycji (kredyty, gwarancje oraz obejmowanie obligacji), natomiast Polskie Inwestycje Rozwojowe miałyby odpowiadać za inwestycje kapitałowe wspólnie z kapitałem prywatnym (PIR miałby objąć do 50% udziałów w spółce celowej konkretnej inwestycji z odsprzedażą w przyszłości).

Wartość zaangażowania w pojedynczy projekt w przypadku BGK może wynosić nawet 2 mld zł. PIR będą natomiast mogły zaangażować kwotę od 50 do 750 milionów złotych, przy czym optymalna suma powinna wynosić około 250 mln złotych.

Okres zaangażowania BGK ma zależeć od modelu finansowego projektu, natomiast PIR od czasu ukończenia inwestycji, a następnie spłacenia długu (oczekiwane byłoby jak najszybsze wyjście z projektu). W marcu rada nadzorcza PIR powołała Mariusza Grendowicza na stanowisko prezesa spółki. Obecnie we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu powstaje lista priorytetowych projektów oraz trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Ambitnym zadaniem stawianym przed programem Inwestycje Polskie jest utrzymanie dynamiki inwestycji infrastrukturalnych oraz pobudzenie rozwoju kraju w perspektywie planowanego zmniejszenia poziomu dofinansowania inwestycji ze środków UE po roku 2020.

Więcej na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa