bankowość i finansowanie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

bankowość i finansowanie

Kredyt hipoteczny a nowa ustawa o kredycie konsumenckim
Od 18 grudnia br. konsument przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny będzie musiał znać nie tylko stopę oprocentowania, ale także całkowitą kwotę do zapłaty kredytodawcy. To jeden z efektów nowej ustawy o kredycie konsumenckim.
Kredyt hipoteczny a nowa ustawa o kredycie konsumenckim
Dyscyplina finansów publicznych w przetargach - nowe zasady
Nowe przepisy przewidują szerszy katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także rozszerzenie grona osób podlegających tej dyscyplinie.
Dyscyplina finansów publicznych w przetargach - nowe zasady
Mieszkaniowy rachunek powierniczy w ustawie deweloperskiej
Obowiązek otwierania rachunków powierniczych przez deweloperów przyczyni się do zwiększenia ochrony konsumentów, ale stopień ochrony będzie zależał od rodzaju rachunku wybranego przez dewelopera oraz treści umowy rachunku podpisywanej z bankiem.
Mieszkaniowy rachunek powierniczy w ustawie deweloperskiej
Sekurytyzacja: ostrożnie z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej!
Przedsiębiorca może zawrzeć z funduszem sekurytyzacyjnym umowę przelewu wierzytelności, jednak skuteczne przeniesienie na nabywcę wierzytelności prawa własności rzeczy sprzedanych oznaczonych co do gatunku może wymagać zawiadomienia dłużnika.
Sekurytyzacja: ostrożnie z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej!
Outsourcing działalności bankowej, projekt zmiany ustawy - Prawo bankowe
W Sejmie kończą się prace nad rządowym projektem zmiany ustawy Prawo bankowe w części dotyczącej outsourcingu bankowego. Nowelizacja ma na celu liberalizację zasad korzystania z tej instytucji przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego nadzoru.
Outsourcing działalności bankowej, projekt zmiany ustawy - Prawo bankowe
Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego i związanej z nim nowelizacji art. 95 ust. 1 Prawa bankowego
Szykowana nowelizacja Prawa bankowego, choć rozszerza skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie powinna znacząco osłabić pozycji banków w innych niż zwykłe postępowaniach cywilnych.
Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego i związanej z nim nowelizacji art. 95 ust. 1 Prawa bankowego
Kiedy bank może sprzedać wierzytelność kredytową bez zgody dłużnika?
Banki mogą wyzbywać się kłopotliwych wierzytelności, np. sprzedając je firmom windykacyjnym. Możliwość ta jest jednak obwarowana szczegółowymi wymogami wynikającymi m.in. z istnienia tzw. tajemnicy bankowej.
Kiedy bank może sprzedać wierzytelność kredytową bez zgody dłużnika?
Uprzywilejowanie dowodowe banku reliktem poprzedniej epoki (ale tylko w relacji z konsumentem)
Trybunał Konstytucyjny orzekł o częściowej niekonstytucyjności przepisu, który nadaje moc prawną dokumentów urzędowych wyciągom z ksiąg rachunkowych banku, gdyż osłabia on pozycję konsumenta w sporze z podmiotem profesjonalnym.
Uprzywilejowanie dowodowe banku reliktem poprzedniej epoki (ale tylko w relacji z konsumentem)
Uprzywilejowanie dowodowe banków?
1 marca br. Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z Konstytucją art. 95 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, który nadaje wyciągom z ksiąg rachunkowych banku moc dokumentu urzędowego.
Uprzywilejowanie dowodowe banków?
Podstawienie wierzytelności hipotecznej - nowe możliwości po reformie prawa hipotecznego
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która wejdzie w życie 20 lutego br., znacznie zwiększa elastyczność instytucji hipoteki. Wprowadza m.in. możliwość zastąpienia zabezpieczanej hipotecznie wierzytelności inną wierzytelnością.
Podstawienie wierzytelności hipotecznej - nowe możliwości po reformie prawa hipotecznego
Kary Komisji Nadzoru Finansowego to nie fikcja
Dane zamieszczone na stronie internetowej KNF potwierdzają, że Komisja rzeczywiście korzysta z możliwości ukarania podmiotów, które nie przestrzegają zasad uczestnictwa w obrocie na rynku finansowym.
Kary Komisji Nadzoru Finansowego to nie fikcja
Lżejsze życie po kredycie
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o kredycie konsumenckim. Zakłada on, że konsument będzie musiał mieć zapewniony dostęp do wszystkich istotnych informacji jeszcze przed zawarciem umowy, a informacje w reklamach będą standaryzowane.
Lżejsze życie po kredycie