Wiktor Zborowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wiktor Zborowski

Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. – problemy praktyczne
Kodeks spółek handlowych umożliwia przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymaga to jednak spełnienia wielu formalności, które bywają uregulowane w niejasny sposób. Błędy popełnione na którymkolwiek etapie postępowania mogą spowodować odmowę rejestracji przekształcenia przez sąd. W artykule opisujemy etapy procesu oraz wybrane problemy praktyczne, które mogą się pojawić w jego trakcie.
Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. – problemy praktyczne
Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 13 października 2022 r., m.in. ujednoliciła sposób obliczania kadencji członków zarządów, wprowadziła nowe obowiązki w zakresie protokołowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej w sp. z o.o. oraz rozszerzyła katalog przestępstw, których popełnienie skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka organów, likwidatora lub prokurenta. Pojawia się pytanie, czy zmiana przepisów wpłynęła pozytywnie na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych.
Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych
Wystąpienie ze spółki komandytowej – możliwości i ryzyka
Spółki osobowe, w tym spółka komandytowa, są spółkami prawa handlowego działającymi co do zasady w oparciu o wzajemne zaufanie oraz ścisłą współpracę pomiędzy ich wspólnikami. Skład spółki komandytowej jest najczęściej stały, co nie oznacza jednak, że należałoby rozwiązać spółkę w każdym przypadku, gdy jeden ze wspólników postanowi ją opuścić. Możliwości wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej jest kilka. Dwie z nich przewidziano wprost w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym mogą się one okazać niewystarczające w dynamicznej praktyce obrotu gospodarczego. Trzecia, pozakodeksowa droga do opuszczenia spółki, jakkolwiek przydatna, budzi jednak pewne wątpliwości. 
Wystąpienie ze spółki komandytowej – możliwości i ryzyka
Kiedy matka przejmuje córkę, czyli kilka słów o uproszczonym łączeniu ze spółką zależną
Kodeks spółek handlowych zawiera normy ułatwiające łączenie się spółek kapitałowych, w których właścicieli jest niewielu, a ryzyko pokrzywdzenia podmiotów uczestniczących w fuzji – niewielkie. Ustawodawca pozwolił bowiem odstąpić od stosowania niektórych przepisów w takich sytuacjach. Warto jednak zadbać o odpowiednie stosowanie przepisów, aby połączenie zostało przeprowadzone skutecznie i mogło zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kiedy matka przejmuje córkę, czyli kilka słów o uproszczonym łączeniu ze spółką zależną
Prawo holdingowe – czy zwiększy efektywność rad nadzorczych?
Ustawa zmieniająca Kodeks spółek handlowych, która wejdzie w życie 13 października 2022 r., określa nie tylko zasady funkcjonowania sformalizowanych grup spółek, ale również modyfikuje niektóre zasady działania organów spółek kapitałowych, w tym rad nadzorczych. Pojawia się pytanie, czy zmiana przepisów wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie organu nadzoru.
Prawo holdingowe – czy zwiększy efektywność rad nadzorczych?
Oświadczenie o objęciu udziałów w spółce z o.o. lub podwyższenia ich wartości – nie takie proste, jak się wydaje
W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik obejmujący nowe udziały lub podwyższoną wartość już istniejących udziałów musi złożyć oświadczenie o objęciu takich nowych udziałów lub o objęciu wyższej wartości nominalnej udziałów już istniejących. Dotyczy to zarówno dotychczasowego wspólnika spółki, jak i wspólnika nowego, który dopiero do tej spółki przystępuje. Z obowiązkiem tym wiążą się jednak pewne wątpliwości.
Oświadczenie o objęciu udziałów w spółce z o.o. lub podwyższenia ich wartości – nie takie proste, jak się wydaje