Magdalena Świtajska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Magdalena Świtajska

Wykwalifikowani cudzoziemcy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę
To efekt niedawnej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wykwalifikowani cudzoziemcy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę
Nadgodziny w zadaniowym czasie pracy
Aby uniknąć problemów z kompensowaniem nadgodzin pracownikom pracującym w systemie zadaniowego czasu pracy, warto na bieżąco kontrolować, jakie zadania wykonują i ile czasu faktycznie potrzeba na ich wykonanie.
Nadgodziny w zadaniowym czasie pracy
Kiedy pracownik nie musi oddać samochodu służbowego
Jeżeli w umowie ani innych wewnętrznych regulacjach nie zostały jasno określone zasady korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych, pracodawcy może być trudno odebrać taki pojazd w okresie wypowiedzenia czy urlopu pracownika.
Kiedy pracownik nie musi oddać samochodu służbowego
Stosunek pracy w Polsce pod prawem obcym - czy warto korzystać z wyboru prawa?
Wybór prawa obcego do umów o pracę wykonywanych w Polsce nie wyłącza stosowania do nich większości przepisów prawa polskiego.
Stosunek pracy w Polsce pod prawem obcym - czy warto korzystać z wyboru prawa?
Zastępstwo za pracownika wykonującego pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy
Obowiązujące przepisy nie wykluczają zastosowania umowy na zastępstwo w celu częściowego zastąpienia pracownika świadczącego pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy w trybie art. 186(7) Kodeksu pracy.
Zastępstwo za pracownika wykonującego pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy
Emeryt w organie związku zawodowego a ochrona informacji poufnych pracodawcy
Jeżeli statut związku zawodowego nie stanowi inaczej, jego członkowie, którzy przeszli na emeryturę, mogą dalej pełnić funkcję w zarządzie i być wybierani na nowe kadencje. Pracodawca powinien wówczas dodatkowo zadbać o ochronę tajemnic przedsiębiorstwa.
Emeryt w organie związku zawodowego a ochrona informacji poufnych pracodawcy
Czy praca w obniżonym wymiarze czasu pracy w trybie art. 186(8) Kodeksu pracy chroni przed zwolnieniem?
Wystąpienie przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy, skutkujące objęciem go ochroną przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę, nie chroni przed zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Czy praca w obniżonym wymiarze czasu pracy w trybie art. 186(8) Kodeksu pracy chroni przed zwolnieniem?
Zmiany w zawieraniu umów o pracę na czas określony po 1 stycznia 2012 roku
1 stycznia 2012 roku ponownie zaczną obowiązywać przepisy art. 251 Kodeksu pracy, wyłączonego czasowo w związku z obowiązywaniem w okresie od 22 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku przepisów tzw. „pakietu antykryzysowego”.
Zmiany w zawieraniu umów o pracę na czas określony po 1 stycznia 2012 roku
Wojewoda nie zawsze może wydalić nielegalnie zatrudnionego cudzoziemca
Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca w toku postępowania administracyjnego o wydalenie poprzez uzyskanie niezbędnych zezwoleń czy dopełnienie obowiązków uniemożliwia wydanie decyzji o wydaleniu przez wojewodę.
Wojewoda nie zawsze może wydalić nielegalnie zatrudnionego cudzoziemca
Wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy w okresie urlopu macierzyńskiego
Pracownik, który chce pracować w okresie urlopu macierzyńskiego, może to robić bez obawy o utratę prawa do zasiłku macierzyńskiego a pracodawca może go do takiej pracy dopuścić – ale tylko pod pewnymi warunkami.
Wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy w okresie urlopu macierzyńskiego
Po polsku, na piśmie i przez 50 lat, czyli akta osobowe pracowników
Kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy z 28 maja 1996 r. nakładają na pracodawców obowiązek prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. W jakim języku i formie należy je sporządzać i jak długo trzeba je przechowywać?
Po polsku, na piśmie i przez 50 lat, czyli akta osobowe pracowników
Renta uzupełniająca z tytułu choroby zawodowej - ocena zasadności i wysokości roszczenia
Prawo pracownika do dochodzenia od pracodawcy renty uzupełniającej z tytułu choroby zawodowej i utraty zdolności do pracy nie oznacza automatycznie, że świadczenie to zostanie przyznane ani że zostanie przyznane w wysokości faktycznie utraconych zarobków.
Renta uzupełniająca z tytułu choroby zawodowej - ocena zasadności i wysokości roszczenia