Magdalena Świtajska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Magdalena Świtajska

Czy i jaką karę umowną można zastrzec w umowie zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia?
Zastrzeżenie kary umownej ułatwia pracodawcy dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania obowiązków ustalonych w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Wysokość tej kary nie może być jednak wygórowana.
Czy i jaką karę umowną można zastrzec w umowie zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia?
Ochrona wynagrodzenia, czyli dlaczego pracownik nie może się zrzec wszystkich roszczeń
Przepis art. 84 Kodeksu pracy stanowi, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Statuuje on jeden z elementów tzw. zasady ochrony wynagrodzenia za pracę, która ma doniosłe skutki na gruncie zawieranych z pracownikami porozumień i ugód.
Ochrona wynagrodzenia, czyli dlaczego pracownik nie może się zrzec wszystkich roszczeń
Nawet 5 lat ochrony trwałości stosunku pracy rodzica po nowelizacji przepisów o uprawnieniach rodziców
Po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy pracownicy mogą korzystać z ochrony trwałości stosunku pracy bez przerwy przez blisko 5 lat przy jednym dziecku, bez konieczności świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez większość tego okresu.
Nawet 5 lat ochrony trwałości stosunku pracy rodzica po nowelizacji przepisów o uprawnieniach rodziców
Ochrona trwałości stosunków pracy pracowników-rodziców po nowelizacji
Dłuższe urlopy rodzicielskie to także rozszerzony zakres ochrony trwałości stosunków pracy pracowników będących rodzicami.
Ochrona trwałości stosunków pracy pracowników-rodziców po nowelizacji
Delegowanie pracowników za granicę
Obowiązujące przepisy nie regulują odrębnie instytucji czasowego delegowania pracownika przez pracodawcę w Polsce do wykonywania pracy za granicą. Rozwiązanie takie może jednak być stosowane w oparciu o ogólne przepisy prawa pracy.
Delegowanie pracowników za granicę
Powierzenie pracownikowi innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego
Kodeks pracy pozwala powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę bez konieczności formalnej zmiany umowy. Nie oznacza to jednak możliwości dokonywania dowolnych zmian w zakresie warunków zatrudnienia pracownika.
Powierzenie pracownikowi innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego
Jak daleko sięga prawo związków zawodowych do informacji?
Pracodawca ma obowiązek udzielić związkowi zawodowemu tylko tych informacji, które są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej. W tym zakresie mieszczą się jednak informacje o szeroko rozumianej sytuacji pracodawcy.
Jak daleko sięga prawo związków zawodowych do informacji?
Doraźne zwolnienia od pracy działaczy związkowych
Prawo do korzystania ze zwolnień od pracy w związku z wykonywaniem funkcji związkowych nie oznacza, że działacz związkowy może bez uprzedzenia nie stawić się w pracy, zwłaszcza jeśli udział w danej czynności jest kwestią wyboru, a nie konieczności.
Doraźne zwolnienia od pracy działaczy związkowych
Czy rozwiązanie umowy o pracę może być przyczyną wypadku przy pracy?
Stres towarzyszący utracie pracy może doprowadzić pracownika nawet do zawału. Czy takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy?
Czy rozwiązanie umowy o pracę może być przyczyną wypadku przy pracy?
Zaskarżanie decyzji administracyjnych inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy
Jednym ze skutków kontroli pracodawcy przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy może być wydanie decyzji administracyjnej. Obowiązujące przepisy przewidują szereg możliwości zaskarżania takich decyzji, ale także sporo wymogów w tym zakresie.
Zaskarżanie decyzji administracyjnych inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy
Nowe sankcje za zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce
21 lipca 2012 roku wchodzi w życie ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowe sankcje za zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce
Skutki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - co może inspektor, a co musi pracodawca?
Efekty kontroli przeprowadzonej w miejscu pracy przez inspektorów PIP mogą być różnorakie, zależnie od stwierdzonych nieprawidłowości. Pracodawca świadomy tych skutków (oraz swoich praw i obowiązków) może się przed nimi skutecznie bronić.
Skutki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - co może inspektor, a co musi pracodawca?