Nawet 5 lat ochrony trwałości stosunku pracy rodzica po nowelizacji przepisów o uprawnieniach rodziców | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nawet 5 lat ochrony trwałości stosunku pracy rodzica po nowelizacji przepisów o uprawnieniach rodziców

Po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy pracownicy mogą korzystać z ochrony trwałości stosunku pracy bez przerwy przez blisko 5 lat przy jednym dziecku, bez konieczności świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez większość tego okresu.

Zgodnie z obowiązującymi, znowelizowanymi przepisami Kodeksu pracy pracownicy-rodzice korzystają z ochrony przed wypowiedzeniem (a w niektórych przypadkach nawet i rozwiązaniem) umowy o pracę przez pracodawcę w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, a także w okresie pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie uprawnienia do korzystania z urlopu wypoczynkowego i w okresie korzystania z samego urlopu wychowawczego (szczegółowe zasady ochrony zostały omówione w artykule Ochrona trwałości stosunków pracy pracowników-rodziców po nowelizacji). Pracownicy-rodzice korzystają także, tak jak inni pracownicy, z ochrony przed wypowiedzeniem w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego.

W praktyce zatem, z tytułu ciąży (ok. 36 tygodni), urlopu macierzyńskiego (20 tygodni), dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni), urlopu rodzicielskiego (26 tygodni) pracownik-matka może uzyskać ponad rok i 8 miesięcy ochrony. Zakładając, że w okresie ciąży nie korzystała z urlopu wypoczynkowego, po zakończeniu urlopu rodzicielskiego będzie mogła dodatkowo wykorzystać nabyty za ten okres urlop wypoczynkowy, co w praktyce będzie obejmowało okres ponad 2 miesięcy kalendarzowych (razem z dniami wolnymi od pracy). Skorzystanie następnie z urlopu wychowawczego (lub pracy w obniżonym wymiarze) będzie oznaczało nawet kolejne 36 miesięcy ochrony.

Z tytułu części urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego przez matkę dziecka (6 tygodni), dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni), urlopu rodzicielskiego (26 tygodni) oraz urlopu ojcowskiego (2 tygodnie) pracownik-ojciec może natomiast uzyskać ponad 9 miesięcy ochrony i dodatkowy miesiąc kalendarzowy ochrony (z uwzględnieniem dni wolnych od pracy) w okresie korzystania z nabytego za ten czas urlopu wypoczynkowego. Skorzystanie następnie z urlopu wychowawczego (lub pracy w obniżonym wymiarze) będzie oznaczało nawet kolejne 36 miesięcy ochrony.

Łącznie zatem ochrona trwałości stosunku pracy przysługująca pracownikowi-matce może trwać nieprzerwanie przez blisko 5 lat przy każdym dziecku. Jeżeli dodatkowo w okresie ciąży pracownik będzie z przyczyn zdrowotnych przebywał na zwolnieniach lekarskich, może okazać się, że przez większość tego okresu w ogóle nie będzie świadczył pracy na rzecz pracodawcy. W przypadku pracownika-ojca ochrona trwałości jego stosunku pracy może trwać przez okres blisko 4 lat (bez konieczności wykonywania w tym okresie pracy choćby przez jeden dzień).

Magdalena Świtajska, Zespół Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy