Łukasz Filipek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Łukasz Filipek

Przekroczenie granic władztwa planistycznego gminy
Z przekroczeniem granic władztwa planistycznego gminy mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy rozwiązania planistyczne są dowolne i pozbawione uzasadnienia merytorycznego.
Przekroczenie granic władztwa planistycznego gminy
Możliwość budowy na granicy z działką sąsiednią
Usytuowanie planowanego obiektu budowlanego na działce, w tym bezpośrednio przy jej granicy, jest możliwe, ale pod warunkiem, że jest on elementem zastanego ładu przestrzennego i stanowi kontynuację sposobu zabudowy w danym terenie.
Możliwość budowy na granicy z działką sąsiednią
Dostęp do drogi publicznej a nieważność umowy sprzedaży nieruchomości
Niespełnienie warunku ustanowienia na zbywanych działkach służebności drogowych zapewniających dostęp do drogi publicznej albo sprzedaży udziałów w prawie do działki będącej drogą wewnętrzną powoduje, że umowa przeniesienia własności wydzielonej działki jest nieważna.
Dostęp do drogi publicznej a nieważność umowy sprzedaży nieruchomości
Czy Święty Mikołaj mógłby nabyć w Polsce nieruchomość?
Powszechnie wiadomo, że Święty Mikołaj mieszka w Laponii. Jakie kroki musiałby jednak podjąć, gdyby zechciał na stałe przeprowadzić się do Polski i nabyć w naszym kraju nieruchomość?
Czy Święty Mikołaj mógłby nabyć w Polsce nieruchomość?
Kto jest odpowiedzialny za ocieplenie wnętrza balkonów
Ocieplenie wnętrza balkonów, jako czynność zmierzająca do utrzymania nieruchomości w należytym stanie, jest obowiązkiem wspólnoty mieszkaniowej
Kto jest odpowiedzialny za ocieplenie wnętrza balkonów
Dopuszczalność rozbiórki starej samowoli budowlanej
Jeśli wybudowany samowolnie budynek mieszkalny został postawiony zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązującymi w dacie jego budowy, to nie ma podstaw do wydania nakazu rozbiórki na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego z 1974 r.
Dopuszczalność rozbiórki starej samowoli budowlanej
Koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
Strony postępowania rozgraniczeniowego zyskują korzyść w postaci pewności przebiegu granic miedzy nieruchomościami. W sprawie kosztów postępowania rozgraniczeniowego decydujące jest więc to, kto faktycznie uzyskał obiektywną korzyść, a nie to, kto wystąpił z żądaniem wszczęcia postępowania.
Koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
Brak ciągłości planistycznej a żądanie wykupu nieruchomości
Brak obowiązującego w chwili nabycia nieruchomości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest równoznaczny z tym, że nieruchomość nie ma konkretnego przeznaczenia. Istotna zmiana przeznaczenia nieruchomości w nowym planie stanowi podstawę do żądania od gminy jej wykupu.
Brak ciągłości planistycznej a żądanie wykupu nieruchomości
Odmowa wpisu w księdze wieczystej
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia, czy sąd może odmówić wpisu w księdze wieczystej, gdy istnieje znana mu z urzędu przeszkoda niewymieniona we wniosku, której nieuwzględnienie spowodowałoby naruszenie prawa. Obecnie kwestia ta jest różnie rozstrzygana przez sądy.
Odmowa wpisu w księdze wieczystej
Prawo budowlane a prawo cywilne
Celem przepisów Prawa budowlanego jest doprowadzenie do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem, ale wyłącznie w aspekcie norm prawa administracyjnego (budowlanego), a nie cywilnego.
Prawo budowlane a prawo cywilne
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest zagadnieniem niezwykle istotnym z praktycznego punktu widzenia. Sformułowania użyte przez ustawodawcę w art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego mogą jednak budzić wątpliwości. Z pomocą w ich zrozumieniu przychodzi orzecznictwo sądów administracyjnych.
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Mieszkanie dla młodych po nowemu
Także na rynku wtórnym i korzystniej dla osób wychowujących co najmniej troje dzieci: 1 września 2015 r. wejdą w życie niezwykle istotne zmiany w funkcjonowaniu programu Mieszkanie dla Młodych.
Mieszkanie dla młodych po nowemu