Jan Ciećwierz | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Jan Ciećwierz

Zakaz konkurencji pomiędzy członkiem zarządu a spółką kapitałową
Kodeks spółek handlowych zakazuje członkom zarządu spółek kapitałowych podejmowania działalności konkurencyjnej. Zakaz ten służy ochronie interesu gospodarczego spółki. Co jednak może zrobić spółka, gdy dojdzie do naruszenia zakazu konkurencji?
Zakaz konkurencji pomiędzy członkiem zarządu a spółką kapitałową
Odpowiedzialność z tytułu złożenia zapewnień co do stanu sprzedawanej spółki
Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych sprzedawanej spółki może skończyć się koniecznością pokrycia strat kupującego, nawet jeśli od transakcji minęło już kilka lat.
Odpowiedzialność z tytułu złożenia zapewnień co do stanu sprzedawanej spółki
Dostęp do dokumentacji księgowej spółki na potrzeby sporu
Dowody z dokumentów finansowych i księgowych są niezbędne w sporach potransakcyjnych i korporacyjnych. Mogą być one kluczowe dla ustalenia stanu faktycznego, wysokości szkody i udowodnienia roszczeń w procesie cywilnym. Ich brak może zniweczyć roszczenia powództwa. Jak uzyskać dostęp do takich dokumentów?
Dostęp do dokumentacji księgowej spółki na potrzeby sporu
Właściciel nie zawsze będzie musiał rozliczyć się z posiadaczem z wartości nakładów na nieruchomość
Interesujące rozstrzygnięcie zapadło przy okazji jednej z prowadzonych przez nas spraw. Samoistny posiadacz nieruchomości, po jej wydaniu na rzecz właścicieli, domagał się rozliczenia poniesionych nakładów, polegających m.in. na wybudowaniu budynku użytkowego. Czy jednak taka budowa podnosi wartość nieruchomości?
Właściciel nie zawsze będzie musiał rozliczyć się z posiadaczem z wartości nakładów na nieruchomość
Co zmienia rozporządzenie Bruksela I bis
Zmiany w europejskiej procedurze cywilnej są może bardziej ewolucyjne niż rewolucyjne, jednak zasługują na szczegółowe omówienie. Dzisiejsze wydanie portalu poświęcamy w całości rozporządzeniu 1215/2012 (Bruksela I bis).
Co zmienia rozporządzenie Bruksela I bis
Witamy na nowym portalu
Portal „Co do zasady”, powstały z połączenia Portalu Procesowego i Portalu Transakcyjnego, jest adresowany do przedsiębiorców i prawników. Piszemy prosto o skomplikowanych zagadnieniach prawnych mogących mieć przełożenie na działalność gospodarczą.
Witamy na nowym portalu
Jan Ciećwierz: Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której wierzyciele byliby bezradni
Rozmowa z Janem Ciećwierzem, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o tym jak dłużnicy unikają płacenia zobowiązań i w jaki sposób prawo broni wierzycieli przed takimi działaniami.
Jan Ciećwierz: Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której wierzyciele byliby bezradni
Odpowiedzialność nabywcy za długi przejętego przedsiębiorstwa
W praktyce obrotu gospodarczego coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której dłużnik wyzbywa się majątku, aby uniemożliwić wierzycielowi zaspokojenie wierzytelności lub zmniejszyć poziom tego zaspokojenia.
Odpowiedzialność nabywcy za długi przejętego przedsiębiorstwa
Obrona przed zasiedzeniem nieruchomości przez Skarb Państwa - coraz szersze podstawy, coraz mniej czasu
W ramach prowadzonej obsługi prawnej kancelaria uzyskała niezwykle cenny pogląd prawny Sądu Najwyższego odnoszący się do zasiedzenia nieruchomości przez Skarb Państwa.
Obrona przed zasiedzeniem nieruchomości przez Skarb Państwa - coraz szersze podstawy, coraz mniej czasu
Przestępstwo udaremnienia wykonania orzeczenia stwierdzającego słuszność roszczeń wierzyciela
Wyzbycie się składników majątku, tak by powód nie mógł uzyskać na nich zabezpieczenia roszczenia dochodzonego przed sądem, może być uznane za przestępstwo – nawet jeżeli nie zostało jeszcze wydane orzeczenie stwierdzające istnienie obowiązku dłużnika.
Przestępstwo udaremnienia wykonania orzeczenia stwierdzającego słuszność roszczeń wierzyciela
Jan Ciećwierz: Także w kontaktach handlowych obowiązuje zasada "pragniesz pokoju, szykuj się do wojny"
Rozmowa z Janem Ciećwierzem, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialnym za Zespół Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu, o potrzebie zabezpieczania należności handlowych.
Jan Ciećwierz: Także w kontaktach handlowych obowiązuje zasada "pragniesz pokoju, szykuj się do wojny"
Kiedy można rozwiązać umowę o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste
Czy niewzniesienie budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – wbrew zobowiązaniu umownemu – zawsze uzasadnia rozwiązanie umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste? No to pytanie odpowie wkrótce Sąd Najwyższy.
Kiedy można rozwiązać umowę o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste