Jacek Czarnecki | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Jacek Czarnecki

Nowa ustawowa obniżka stawek interchange – przepisy ważne również dla agentów rozliczeniowych
29 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, która przyniosła ważne zmiany dla wszystkich uczestników rynku instrumentów płatniczych w Polsce. Wprowadziła m.in. ustawową obniżkę stawki opłaty interchange oraz dodatkowe obowiązki dla agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych.
Nowa ustawowa obniżka stawek interchange – przepisy ważne również dla agentów rozliczeniowych
Mikołajowa inwigilacja
Aby przeniknąć mikołajowe sekrety, można się wesprzeć tym, co oferują nowe technologie. Czy jednak prawo na to pozwala?
Mikołajowa inwigilacja
Ochrona interesów konsumenta wspierającego projekt crowdfundingowy
Do osób wspierających projekty crowdfundingowe znajdują zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw konsumentów m.in. w zakresie, w jakim reguluje ona umowy zawierane na odległość.
Ochrona interesów konsumenta wspierającego projekt crowdfundingowy
Obowiązki projektodawcy w finansowaniu społecznościowym
Na projektodawcy w projekcie crowdfundingowym ciążą obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawem konsumenckim, a także obowiązki o charakterze cywilnoprawnym.
Obowiązki projektodawcy w finansowaniu społecznościowym
Pożyczka, darowizna czy przedsprzedaż? Konstrukcje prawne wykorzystywane w crowdfundingu
Crowdfunding jest innowacyjnym zjawiskiem gospodarczym, któremu nie towarzyszy obecnie kompleksowa regulacja prawna. W sferze cywilnoprawnej podmioty uczestniczące w crowdfundingu (projektodawcy, platformy oraz wspierający) korzystają zatem ze swobody umów (art. 353(1) k.c.).
Pożyczka, darowizna czy przedsprzedaż? Konstrukcje prawne wykorzystywane w crowdfundingu
Rodzaje crowdfundingu
Crowdfunding jest relatywnie nowym zjawiskiem, a już wykształciło się kilka jego odmian. Z poszczególnymi rodzajami crowdfundingu wiążą się różne implikacje prawne i podatkowe.
Rodzaje crowdfundingu
Wybrane zagadnienia prawnokarne związane z bitcoinem
Czy kradzież bitcoinów to przestępstwo w rozumieniu polskiego prawa karnego? I czy osoby prowadzące ataki hakerskie na systemy informatyczne służące do „przechowywania” bitcoinów i obsługi transakcji popełniają przestępstwo hackingu z art. 267 § 1 k.k.?
Wybrane zagadnienia prawnokarne związane z bitcoinem
Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut
Kryptowaluty, waluty wirtualne, waluty cyfrowe różnią się nie tylko nazwą, ale też sposobem funkcjonowania.
Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut
Prawny wymóg wdrażania inteligentnych liczników
Nowe technologie coraz śmielej wkraczają w obszar energetyki, czego wyrazem są m.in. inteligentne czytniki energii elektrycznej. Ich instalacja jest już wymogiem prawnym, choć wciąż nie został on prawidłowo implementowany do polskiego porządku prawnego.
Prawny wymóg wdrażania inteligentnych liczników
Przejęcie spółki dominującej przez spółkę zależną (downstream merger)
Przejęcie spółki-matki przez spółkę-córkę z ograniczoną odpowiedzialnością, chociaż możliwe, obarczone jest ryzykiem prawnym.
Przejęcie spółki dominującej przez spółkę zależną (downstream merger)