Anna Prigan | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Anna Prigan

Rok 2021 w zamówieniach publicznych
Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, z 11 września 2019 r. Przed wejściem w życie została ona kilkakrotnie znowelizowana, a kolejne uchwalone zmiany czekają na wejście w życie. Jak poruszać się w świecie zamówień publicznych w 2021 roku?
Rok 2021 w zamówieniach publicznych
PZP na żywo #8: Warunkowe zaproszenie do dialogu konkurencyjnego
W ósmym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o art. 60d ust. 2 p.z.p. na gruncie pewnego postępowania, które było prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.
PZP na żywo #8: Warunkowe zaproszenie do dialogu konkurencyjnego
PZP na żywo #7: Wadium - na co musi zwrócić uwagę konsorcjum
W siódmym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o wadium zabezpieczającym ofertę grupy wykonawców.
PZP na żywo #7: Wadium - na co musi zwrócić uwagę konsorcjum
PZP na żywo #6 - Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
W szóstym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o tym, co wynika z regulacji o zadawaniu pytań do SIWZ.
PZP na żywo #6 - Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
PZP na żywo #5 - Tarcza 4.0 w kontekście prawa zamówień publicznych
W piątym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka podsumowują rozwiązania Tarczy 4.0 w aspekcie Prawa zamówień publicznych.
PZP na żywo #5 - Tarcza 4.0 w kontekście prawa zamówień publicznych
PZP na żywo #4 - przesłanki zatrzymania wadium w czasie epidemii i nadchodząca Tarcza 4.0
W czwartym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o Tarczy 4.0 oraz o przesłankach zatrzymania wadium w kontekście opinii Urzędu Zamówień Publicznych.
PZP na żywo #4 - przesłanki zatrzymania wadium w czasie epidemii i nadchodząca Tarcza 4.0
PZP na żywo #3
W trzecim odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o tym, czy można zawrzeć umowę o zamówienie publiczne w formie elektronicznej.
PZP na żywo #3
PZP na żywo #2
W drugim odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o obowiązku informacyjnym stron umowy o zamówienie publiczne w związku z Covid-19.
PZP na żywo #2
Ruszamy z podcastem o Prawie zamówień publicznych
Wejście w życie nowej ustawy p.z.p. jest coraz bliżej, prace nad naszym Komentarzem Żywym również postępują, a dodatkowo realia rynku zamówień publicznych ewoluują i wciąż się zmieniają w związku z nową rzeczywistością, w jakiej funkcjonujemy. Są więc nowe regulacje i nowe problemy praktyczne, które rodzą coraz to nowe pytania. Odpowiadamy na nie w naszym nowym cyklu „PZP na żywo”.
Ruszamy z podcastem o Prawie zamówień publicznych
Elektronizacja przeciwko kryzysowi
Zamówienia publiczne są największą siłą napędową gospodarki. Realizacja umów w czasie epidemii może być utrudniona. Ale trwające postępowania o zamówienie nie powinny zostać zatrzymane tylko dlatego, że obecnie pracuje się głównie w domu.
Elektronizacja przeciwko kryzysowi
Startujemy z żywym komentarzem do nowego PZP
Przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych mogą budzić wiele wątpliwości. Aby ułatwić ich zrozumienie, stworzyliśmy innowacyjne, nieobecne dotąd na polskim rynku rozwiązanie – żywy komentarz do nowego PZP.
Startujemy z żywym komentarzem do nowego PZP
Wizja lokalna a zebranie wykonawców
Zamawiający dysponuje szeregiem instrumentów, które w ramach trwającego postępowania pomagają mu nakreślić wykonawcom pełen obraz oczekiwań związanych z przedmiotem zamówienia.
Wizja lokalna a zebranie wykonawców