Anna Pompe | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Anna Pompe

Ochrona bon motów z filmów, seriali i programów telewizyjnych
Bon moty są interesujące nie tylko jako fenomen komunikacji społecznej. Mogą mieć też wymiar ekonomiczny, jeżeli stają się atrakcyjne marketingowo. Konsumenci chętnie sięgają po ozdobione zabawnymi powiedzonkami koszulki czy kubki, uznając, że wyrażają one ich osobowość czy upodobania. W takiej sytuacji należy zadbać w pierwszej kolejności o ich rejestrację.
Ochrona bon motów z filmów, seriali i programów telewizyjnych
Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych od 16 marca 2019 r.
16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Jest ona rezultatem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Nowelizacja, choć nie jest rewolucyjna, z pewnością będzie miała doniosłe znaczenie praktyczne.
Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych od 16 marca 2019 r.
Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi
Według danych KPMG rynek alkoholi w Polsce w 2016 r. był wart ok. 57 mld zł. Jego wartość rośnie z roku na rok. Branża ma duże znaczenie gospodarcze – zapewnia wiele miejsc pracy i jest znaczącym rynkiem zbytu dla produkcji rolnej. Wybór tematyki dzisiejszego wydania nie jest przypadkowy. Uważamy, że zjawiska zachodzące na rynku alkoholi mogą powodować wzrost znaczenia niektórych modeli ochrony praw własności intelektualnej, ale także potencjalne zagrożenia tych praw. Opisujemy je od strony praktycznej.
Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi
Multimedialne znaki towarowe otwierają zupełnie nowe możliwości
1 października 2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące unijnych znaków towarowych. Znaki multimedialne to takie, które składają się z kombinacji obrazu i dźwięku. Mogą być nimi animacje uruchamiane na urządzeniach mobilnych czy w aplikacjach, dżingle wytwórni filmowych, krótkie sekwencje wideo itd.
Multimedialne znaki towarowe otwierają zupełnie nowe możliwości
Zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy to nie wszystko
Jedną z metod zabezpieczenia wierzytelności jest zawarcie umowy zastawu na prawie ochronnym na znak towarowy. Trzeba jednak mieć na uwadze łatwość utraty tego prawa.
Zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy to nie wszystko
Anna Pompe, dr Damian Flisak: Nie tylko znak towarowy umożliwia ochronę odzieży sportowej
Anna Pompe z Zespołu Własności Intelektualnej i dr Damian Flisak z Grupy Prawa Sportowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy o replikach strojów piłkarskich oraz możliwości ich ochrony na gruncie prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
Anna Pompe, dr Damian Flisak: Nie tylko znak towarowy umożliwia ochronę odzieży sportowej
Anna Pompe: Polscy dystrybutorzy często bezwiednie naruszają cudze prawa do znaków towarowych
Rozmowa z Anną Pompe, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialnym za Zespół Własności Intelektualnej
Anna Pompe: Polscy dystrybutorzy często bezwiednie naruszają cudze prawa do znaków towarowych