Multimedialne znaki towarowe otwierają zupełnie nowe możliwości | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Multimedialne znaki towarowe otwierają zupełnie nowe możliwości

1 października 2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące unijnych znaków towarowych. Znaki multimedialne to takie, które składają się z kombinacji obrazu i dźwięku. Mogą być nimi animacje uruchamiane na urządzeniach mobilnych czy w aplikacjach, dżingle wytwórni filmowych, krótkie sekwencje wideo itd.

Już teraz znaki multimedialne można zgłaszać w formie pliku MP4 o maksymalnej wielkości do 20 MB.

Przed 1 października 2017 r. istniał bezwzględny wymóg graficznej prezentacji zgłaszanych znaków towarowych, co rodziło oczywiste problemy w przypadku wszelkich znaków nietradycyjnych, takich jak dźwiękowe czy ruchome. W rezultacie zniechęcało to przedsiębiorców do ich rejestracji.

Umożliwienie przedstawienia znaku w formie elektronicznej jest oznaką otwarcia Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na zmieniającą się rzeczywistość i zapewne spowoduje wzrost liczby znaków towarowych z obszaru multimediów.

Techniczne ułatwienia w zgłaszaniu znaków multimedialnych dają ogromne możliwości przede wszystkim przedsiębiorcom z branży komputerowej, fonograficznej, filmowej czy marketingowej.

Należy jednak pamiętać, że – podobnie jak w przypadku znaków tradycyjnych – chronione mogą być tylko takie znaki multimedialne, które pozwalają na odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego podmiotu. A zatem nie każdy obraz dźwiękowo-wizualny będzie mógł pełnić funkcję znaku towarowego i dopiero praktyka Urzędu pokaże, jakie znaki będą rejestrowane.

Anna Pompe, adwokat, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Tekst pochodzi z bloga prawa nowych technologii newtech.law