Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych od 16 marca 2019 r. | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych od 16 marca 2019 r.

16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Jest ona rezultatem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Nowelizacja, choć nie jest rewolucyjna, z pewnością będzie miała doniosłe znaczenie praktyczne.

Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim zapewnienie większej spójności systemu unijnych i systemów krajowych znaków towarowych. Najważniejsze zmiany obejmują m.in.:

Z treścią nowelizacji z 20 lutego 2019 r. można zapoznać się tutaj.

W dzisiejszym wydaniu omawiamy jedynie wybrane zagadnienia i zmiany. Zapraszamy do lektury.

Anna Pompe, adwokat, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy