Uwagi wstępne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Uwagi wstępne

Przystępując do transakcji, przedsiębiorca ma zwykle za sobą etap podejmowania strategicznej decyzji dotyczącej zbycia lub nabycia konkretnego podmiotu lub wybranego zespołu aktywów.

Modelowo w transakcji można wyróżnić następujące etapy: