Czynności potransakcyjne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czynności potransakcyjne

Po zamknięciu transakcji kupujący jest zobowiązany zapłacić należne podatki i złożyć odpowiednie deklaracje do organów podatkowych. Należy również dokonać aktualizacji księgi udziałów lub księgi akcyjnej oraz publicznych rejestrów (o ile transakcja miała wpływ na ich treść) takich jak rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  księgi wieczyste itp.

Po zamknięciu transakcji kupujący może zlecić przeprowadzenie dodatkowego badania prawnego, zwłaszcza jeśli w czasie badania prawnego przed transakcją pewna część informacji nie została ujawniona ze względu na ich poufny charakter.

Niekiedy mechanizm wyliczenia i uiszczenia ceny przewiduje jej korektę uzależnioną od określonych zdarzeń lub wyników, jakie nabywana spółka lub przedsiębiorstwo osiągnie po zamknięciu transakcji. Wówczas umowa ostatecznie przenosząca tytuł do przedmiotu transakcji określa, w jakim zakresie strony są zobowiązane do współpracy i informowania o wynikach finansowych. Przesądza także o wpływie transakcji na prowadzoną działalność, a także o sposobie ostatecznego rozliczenia między stronami.