Sieci sprzedaży | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Sieci sprzedaży

Sieci sprzedaży działające w Polsce muszą spełniać liczne wymogi nakładane na sprzedawców detalicznych. Co do zasady prowadzenie sprzedaży konsumenckiej nie wiąże się z koniecznością uzyskania szczególnego zezwolenia. Wyjątkiem jest sprzedaż dóbr kwalifikowanych, takich jak alkohol lub farmaceutyki. Również sprzedaż żywności wymaga zatwierdzenia zakładu przez organy sanitarne.

Sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do przestrzegania określonych przepisów prawa w zakresie prezentacji cen oferowanych towarów, zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach i przepisami wykonawczymi. Regulacje te przewyższają swoją szczegółowością regulacje unijne. Przepisy o sprzedaży konsumenckiej zobowiązują ponadto sprzedawców detalicznych do dostarczania konsumentom określonych informacji i instrukcji obsługi produktów w języku polskim. Sprzedawcy detaliczni odpowiadają także względem konsumentów z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży.