Agencja, dystrybucja, franchising | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Agencja, dystrybucja, franchising

Umowy agencyjne podlegają w Polsce regulacji prawa cywilnego. Postanowienia te kształtują taki wzorzec umowy agencyjnej, który zapewnia określone gwarancje słabszej stronie umowy, tj. agentowi. Kodeks cywilny implementuje w tym zakresie postanowienia właściwej dyrektywy UE. Roszczenia z umowy agencyjnej są dochodzone przed sądami powszechnymi.

Umowy franchisingu i dystrybucji są umowami ukształtowanymi w praktyce i nie podlegają regulacji, która w jakikolwiek sposób ograniczałaby ich dowolne konstruowanie. Uczestnicy obrotu częstokroć wykorzystują wzorce umów franchisingu i dystrybucji wypracowane przez stowarzyszenia i organizacje uczestników rynku. Spory wynikłe z umów rozstrzygają sądy powszechne na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego o zobowiązaniach.

Liczne klauzule umowne istotne dla umów agencji, dystrybucji i franchisingu, wpływające na swobodę stron w prowadzonej działalności (np. zobowiązanie do wyłącznych zakupów, ograniczenia terytorialne, ograniczenia w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, ustalanie cen), podlegają ocenie także z punktu widzenia przepisów prawa konkurencji.