Kosmetyki | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Kosmetyki

Produkcję kosmetyków i obrót nimi reguluje w Polsce przede wszystkim ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. Polskie ustawodawstwo implementuje w znaczącym stopniu właściwe regulacje UE. Produkcja i wprowadzanie kosmetyków do obrotu wymaga zapewnienia zgodności ich jakości i prezentacji z właściwymi przepisami. Nie wymaga się uzyskiwania pozwoleń na wprowadzenie poszczególnych produktów do obrotu. Wprowadzający do obrotu jest jednak zobowiązany zarejestrować produkt w krajowej bazie kosmetyków prowadzonej na zlecenie organów sanitarnych.

Jakość i oznakowanie kosmetyków podlegają nadzorowi inspekcji handlowej i sanitarnej. Organy te mogą kontrolować przedsiębiorców i wydawać decyzje administracyjne mające na celu doprowadzenie działalności przedsiębiorcy do stanu zgodności z prawem, np. poprzez nakazanie zmiany oznakowania. Decyzje administracyjne podjęte w wyniku kontroli podlegają zaskarżeniu do organu administracyjnego II stopnia. W dalszej kolejności mogą zostać zaskarżone do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.