Projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w Sejmie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w Sejmie

Projekt ustawy, nad którym prace relacjonowaliśmy na łamach Portalu, został złożony w Sejmie.

Opracowany przez UOKiK projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów został przyjęty przez Radę Ministrów i po ostatecznym opracowaniu przesłany 30 sierpnia br. do Sejmu. 26 września został on, po pierwszym czytaniu, skierowany przez Sejm do prac w Komisji Gospodarki, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Jak wspominaliśmy, projekt obejmuje m.in. zmiany proceduralne związane z kontrolą koncentracji, w tym wprowadzenie procedury dwuetapowej, zmiany w procedurze leniency i wprowadzenie leniency plus, wprowadzenie tzw. remedies, (środków zaradczych) i dobrowolnego poddania się karze, kar dla menedżerów czy modyfikacji przepisów związanych z kontrolą i przeszukaniem. W tym ostatnim przypadku warto podkreślić, że w ostatecznym tekście projektu zrezygnowano z uregulowania tzw. tajemnicy obrończej (Legal Professional Privilege), stwierdzając, iż wystarczającą w tym zakresie regulacją jest obecne odesłanie do art. 225 § 3 k.p.k.

O postępach prac parlamentarnych będziemy informować.

Marcin Kulesza, Zespół Prawa Konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy