Postępowania w sporcie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Postępowania w sporcie

Procesowe prawo sportowe obejmuje spory z uczestnictwem osób zajmujących się sportem (sportowców, trenerów, licencjonowanych agentów ds. piłkarzy, kluby sportowe itd.). Do najczęstszych sporów należą te o wypłatę należnego wynagrodzenia wynikającego z umów zawieranych w sporcie – umów z zawodnikami, umów trenerskich, umów menedżerskich itd. Zależnie od wysokości dochodzonej kwoty spór jest rozstrzygany przed sądem rejonowym lub okręgowym. Coraz częściej zdarzają się spory o prawa do wizerunku sporowców. Wynika to z tego, że coraz większą wagę przywiązuje się do wartości takiego wizerunku. Spory na tym tle są rozstrzygane przez sądy okręgowe.

W praktyce szybszą i często skuteczniejszą metodą rozwiązywania sporów jest pozasądowy arbitraż, który umożliwia oddanie sporu w ręce osób profesjonalnie związanych z prawem sportowym. Aby można było skorzystać z tej metody, obie strony sporu muszą podpisać zapis na sąd polubowny. Co do zasady przed oblicze sądów arbitrażowych trafiają te same sprawy, które są rozpoznawane przez sądy powszechne.