Działania pomocowe banków w związku z pandemią | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Działania pomocowe banków w związku z pandemią

16 marca Związek Banków Polskich opublikował komunikat w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią COVID-19. Komunikat jednoznacznie wskazuje, że banki dostrzegają konieczność pilnych działań w odpowiedzi na przewidywane trudności kredytobiorców w spłacie zobowiązań. Jednocześnie banki zapewniają klientów, że takie działania będą polegały na wprowadzeniu uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa.

W ramach działań pomocowych banki zaproponowały m.in.:

  • zawieszenie spłat rat kredytów (tak dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych) przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu (pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu). Banki nie będą przy tym pobierać opłat lub prowizji od wniosków o zawieszenie spłat rat kredytów i umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, również w formie zdalnej, nawet jeśli nie zostało to zapisane w umowie klienta z bankiem;
  • odnowienie finansowania na okres do 6 miesięcy dla tych przedsiębiorców, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania;
  • ułatwienie klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii COVID-19. Szczegóły tej oferty mają być przedstawione w nadchodzących dniach.

Dodatkowo banki, które mają w swojej grupie kapitałowej firmę leasingową lub faktoringową, podejmą działania w celu odroczenia spłat rat leasingowych lub innych płatności należnych od klientów na zasadach analogicznych do tych, które mają zastosowanie do odroczenia spłaty kredytów.

Banki zadeklarowały też udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 PLN. We współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą też działania w celu zainstalowania dodatkowych kilkudziesięciu tysięcy terminali płatniczych POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

Jednocześnie banki zaapelowały do organów państwowych  o podjęcie pilnych działań łagodzących skutki ekonomiczne pandemii COVID-19 w Polsce dla przedsiębiorców i zapewniających stabilność systemu finansowego.

Jakie konkretne działania podejmą banki w ramach zaproponowanych działań pomocowych, pokażą nadchodzące dni. Na pytanie, jak pandemia COVID-19 może wpłynąć na istniejące umowy kredytowe, czy kredytobiorcy mogą przestać spłacać raty kredytów, a banki wypowiadać umowy kredytowe, postaramy się odpowiedzieć w kolejnej publikacji.

Ewa Winiarz, radca prawny, praktyka bankowości i finansowania projektów kancelarii Wardyński i Wspólnicy