Ewa Winiarz | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Ewa Winiarz

Polska mapa drogowa zrównoważonych finansów
Zrównoważone finanse to podejście, które łączy kwestie finansowe z dbałością o środowisko, społeczeństwo i etykę korporacyjną. Rozwojem zrównoważonych finansów w Polsce nadal ma się zajmować Platforma Zrównoważonych Finansów.
Polska mapa drogowa zrównoważonych finansów
Zrównoważone kredyty – aktualizacja wytycznych LMA, APLMA i LSTA
W poprzednim artykule przybliżyliśmy zmiany wprowadzone do wytycznych (i towarzyszących im poradników) dotyczących zielonych kredytów i kredytów na cele społeczne. Dziś skupimy się na wytycznych dotyczących kredytów zrównoważonych (Sustainability-linked Loan Principles). Tu zmiany są rozleglejsze.
Zrównoważone kredyty – aktualizacja wytycznych LMA, APLMA i LSTA
Zielone kredyty i kredyty na cele społeczne – aktualizacja wytycznych LMA, APLMA i LSTA
Aby kredyt został zaklasyfikowany jako zielony, przeznaczony na cele społeczne lub zrównoważony, musi spełniać określone kryteria opisane w wytycznych opracowanych wspólnie przez LMA (Loan Market Association), APLMA (Asia Pacific Loan Market Association) i LSTA (Loan Syndications and Trading Association). Wytyczne nie mają charakteru obowiązującego prawa, ale stanowią dobrowolne rekomendacje, które pozwalają wszystkim uczestnikom rynku jasno rozumieć, jakimi cechami mają się charakteryzować wspomniane kredyty.  W lutym wytyczne zostały zmienione.
Zielone kredyty i kredyty na cele społeczne – aktualizacja wytycznych LMA, APLMA i LSTA
Działania pomocowe banków w związku z pandemią
16 marca Związek Banków Polskich opublikował komunikat w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią COVID-19. Komunikat jednoznacznie wskazuje, że banki dostrzegają konieczność pilnych działań w odpowiedzi na przewidywane trudności kredytobiorców w spłacie zobowiązań. Jednocześnie banki zapewniają klientów, że takie działania będą polegały na wprowadzeniu uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa.
Działania pomocowe banków w związku z pandemią
Nowe ograniczenie możliwości rozporządzania zastawionymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym?
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z jednej strony wskazuje, że zastawca musi być ograniczony w możliwości rozporządzania środkami pieniężnymi, ale z drugiej strony nie wyjaśnia, jak takie ograniczenie miałoby wyglądać.
Nowe ograniczenie możliwości rozporządzania zastawionymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym?