spory sądowe | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

spory sądowe

Nie przyjdziesz do sądu, sąd przyjdzie do ciebie
Niestawiennictwo na rozprawie w celu przesłuchania strony albo świadka nie musi zawsze skutkować odroczeniem rozprawy. Wymaga to nieco większego zaangażowania ze strony sądu, jednak może bardzo przyspieszyć osądzenie sprawy.
Nie przyjdziesz do sądu, sąd przyjdzie do ciebie
Pojęcie zbioru rzeczy i praw z ustawy o zastawie rejestrowym należy interpretować poprzez cel gospodarczy zbioru
Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy i tym samym potwierdził, że oceniając kategorię zbioru o zmiennym składzie należy przede wszystkim badać, czy dany zbiór służy określonemu celowi gospodarczemu.
Pojęcie zbioru rzeczy i praw z ustawy o zastawie rejestrowym należy interpretować poprzez cel gospodarczy zbioru
Sąd Najwyższy nie skoryguje zadośćuczynienia
Skarga kasacyjna przysługuje tylko wtedy, gdy podniesione w niej zagadnienia prawne mają znaczenie nie tylko dla stron postępowania. Dlatego korekta wysokości zasądzonego zadośćuczynienia nie jest zadaniem dla Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy nie skoryguje zadośćuczynienia
Inwestor musi znać warunki umowy wykonawcy z podwykonawcą
Aby móc skutecznie dochodzić od inwestora zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, podwykonawca musi wykazać, że inwestor znał te warunki umowy z podwykonawcą, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności i wyraził na nie zgodę.
Inwestor musi znać warunki umowy wykonawcy z podwykonawcą
Gdzie pozywać - czyli sprawy transgraniczne w Unii Europejskiej
Członkostwo w Unii Europejskiej zapewnia swobodny przepływ towarów, kapitałów, usług i osób na dotychczas nieznaną skalę. Zwyczajnym skutkiem wzmożonej wymiany jest powstawanie większej liczby sporów, w tym przypadku – transgranicznych.
Gdzie pozywać - czyli sprawy transgraniczne w Unii Europejskiej
Nabijanie butli niezgodne z prawem?
Czy powtórne użycie opakowania ze znakami towarowymi konkurencji może stanowić naruszenie praw do znaków towarowych.
Nabijanie butli niezgodne z prawem?
Budweiser dla browaru czeskiego
Koniec sporu o znak Budweiser. Trybunał Sprawiedliwości UE uwzględnił sprzeciw złożony przez czeską spółkę Budweiser Budvar w związku z wnioskiem o rejestrację znaku towarowego Budweiser na rzecz amerykańskiej spółki Anheuser-Busch.
Budweiser dla browaru czeskiego
Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego
To sąd, a nie strona, powinien ustalić, w jakim trybie należy prowadzić postępowanie we wniesionej sprawie.
Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego
Prawo użytkowania wieczystego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Sąd Najwyższy zdecyduje, czy użytkowanie wieczyste jest chronione zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Prawo użytkowania wieczystego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Publiczny dostęp do pism dopiero po orzeczeniu
Pisma procesowe sporządzone przez Komisję Europejską w ramach postępowania toczącego się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości nie będą ujawniane aż do wydania wyroku w danej sprawie.
Publiczny dostęp do pism dopiero po orzeczeniu
Ważny wyrok dotyczący ochrony źródeł dziennikarzy
Dziennikarz może odmówić wydania organom ścigania dokumentów zdradzających tożsamość źródeł, dopóki nie ma orzeczenia w tej sprawie, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Dla Polski oznacza to konieczność nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Ważny wyrok dotyczący ochrony źródeł dziennikarzy
Korespondencja z prawnikiem wewnętrznym nie jest chroniona tajemnicą adwokacką
Wymiana korespondencji w ramach przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw z prawnikami wewnętrznymi nie jest objęta tajemnicą informacji wymienianych między adwokatem a klientem, orzekł ETS w sprawie Akzo Nobel.
Korespondencja z prawnikiem wewnętrznym nie jest chroniona tajemnicą adwokacką