sport | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

sport

Sportowiec zawodowy – przedsiębiorcą
Nastąpił przełom w wieloletnim sporze z organami podatkowymi w sprawie opodatkowania przychodów z uprawiania sportu. Przed klubami sportowymi otwiera się możliwość optymalizacji kosztów ich funkcjonowania, a przed zawodowymi sportowcami – możliwość obniżenia dotychczasowych obciążeń podatkowych.
Sportowiec zawodowy – przedsiębiorcą
O braku transmisji z Mistrzostw Świata w siatkówce
Zamieszanie wokół transmisji z Mistrzostw Świata w siatkówce w kanale ogólnodostępnym wynikiem zaniechania rządu oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
O braku transmisji z Mistrzostw Świata w siatkówce
Możliwość zaliczenia przychodów z zawodowego uprawiania sportu do działalności gospodarczej
Interpretacja Ministra Finansów może mieć charakter przełomowy dla podmiotów funkcjonujących w branży sportowej i spowodować znaczne zmiany w sposobie ich działania.
Możliwość zaliczenia przychodów z zawodowego uprawiania sportu do działalności gospodarczej
Nie każdy spór sportowy można rozwiązać w drodze arbitrażu
Specyfika sporów powstających na tle uprawiania sportu i organizowania rozgrywek sportowych sprawia, że idealnym rozwiązaniem wydaje się rozstrzyganie ich przez sądy polubowne. Jednak sąd polubowny nie będzie władny rozstrzygnąć każdego sporu sportowego.
Nie każdy spór sportowy można rozwiązać w drodze arbitrażu
Wybrano władze ostatnio powołanego Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu
Przewodniczącym nowego polskiego sądu arbitrażowego zajmującego się rozstrzyganiem sporów między podmiotami sportowymi został Paweł Mazur, doradca kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Wybrano władze ostatnio powołanego Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu
Granice ochrony prawnoautorskiej baz danych
Baza danych korzysta z ochrony prawa autorskiego jedynie wtedy, gdy stanowi oryginalny wyraz swobody twórczej autora. Ocena tego faktu spoczywa na sądach krajowych, które powinny kierować się kwalifikacją prawną zawartą w dyrektywie 96/9/WE.
Granice ochrony prawnoautorskiej baz danych
Status klubu sportowego a zwolnienie z CIT
Czy zwolnienie z CIT wymaga zapisania w umowie spółki, że dany podmiot jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie, czy też wystarczy fakt prowadzenia działalności sportowej obejmującej szkolenie i/lub współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży?
Status klubu sportowego a zwolnienie z CIT
Premier League, czyli zakaz wyłączności terytorialnej transmisji na żywo
Umowy licencyjne zobowiązujące licencjobiorcę do zapobiegania używaniu jego kart do dekoderów satelitarnych do odbioru programu będącego przedmiotem licencji poza terytorium objętym umową należy zasadniczo uważać za porozumienia ograniczające konkurencję.
Premier League, czyli zakaz wyłączności terytorialnej transmisji na żywo
Mirella Lechna: Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo
Rozmowa z Mirellą Lechną, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o nieprawidłowościach przy udzielaniu zamówienia na budowę stadionu wrocławskiego.
Mirella Lechna: Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo
Arbitraż w sprawach sportowych w świetle nowej ustawy o sporcie
W nowej ustawie o sporcie zabrakło regulacji dotyczących Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, który wcześniej obligatoryjnie rozstrzygał część sporów sportowych. Nie oznacza to jednak, że postępowanie polubowne w takich sporach jest niemożliwe.
Arbitraż w sprawach sportowych w świetle nowej ustawy o sporcie
Brak to nie to samo co utrata
Do cofnięcia zgody na funkcjonowanie związku sportowego konieczna jest podstawa prawna wynikająca z ustawy o sporcie kwalifikowanym. Taką podstawą może być np. utrata przynależności do międzynarodowej organizacji sportowej.
Brak to nie to samo co utrata
Wykorzystanie nowych technologii w walce z chuliganami stadionowymi
Nowelizacja Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu wykroczeń oraz niektórych innych ustaw ma zwiększyć efektywność ścigania i karania chuliganów stadionowych dzięki użyciu nowych technologii.
Wykorzystanie nowych technologii w walce z chuliganami stadionowymi