prawo umów | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo umów

Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC
Zawieszenie i wznowienie robót jest klasyczną instytucją tzw. czerwonego FIDIC-a, nieuregulowaną bezpośrednio w polskim prawie, ale dozwoloną na zasadzie swobody zawierania umów. W praktyce inwestycji w Polsce klauzula ta nierzadko podlega dodatkowym modyfikacjom przerzucającym ryzyka jej stosowania na wykonawcę.
Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC
Powrót rękojmi do obrotu konsumenckiego
Niedawno uchwalona ustawa o prawach konsumenta usuwa tryb reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, który obowiązywał dotychczas konsumentów. W zamian wprowadza możliwość skorzystania z rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.
Powrót rękojmi do obrotu konsumenckiego
Nowa podstawa odstąpienia od umowy wzajemnej w art. 492(1) Kodeksu cywilnego
Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), wchodząca w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku, zawiera nowe regulacje nie tylko w zakresie umów konsumenckich. W art. 492(1) Kodeksu cywilnego wprowadzono bowiem nową podstawę odstąpienia od umowy wzajemnej.
Nowa podstawa odstąpienia od umowy wzajemnej w art. 492(1) Kodeksu cywilnego
Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny i komu się tak naprawdę opłaca?
We wrześniu bieżącego roku Sejm uchwalił wyczekiwaną i jednocześnie kontrowersyjną ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa czeka jeszcze na akceptację Senatu oraz na podpis Prezydenta. Warto zastanowić się nad istotą tego nowego na polskim rynku finansowym produktu.
Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny i komu się tak naprawdę opłaca?
Wykonawca musi pytać?
Zadawanie pytań o treść SIWZ może być potraktowane w okolicznościach konkretnego zamówienia publicznego nie tylko jako uprawnienie, ale także jako obowiązek profesjonalnego wykonawcy.
Wykonawca musi pytać?
Kiedy międzynarodowa sprzedaż towarów podlega konwencji wiedeńskiej i dlaczego ma to znaczenie?
Umowy w międzynarodowym handlu towarowym stosunkowo często podlegają konwencji wiedeńskiej z 1980 r., nierzadko bez wiedzy i woli stron. Warto zdawać sobie sprawę z zakresu zastosowania konwencji oraz jej specyfiki, tak aby świadomie decydować, na jakich warunkach handluje się z zagranicznymi kontrahentami.
Kiedy międzynarodowa sprzedaż towarów podlega konwencji wiedeńskiej i dlaczego ma to znaczenie?
Wcześniej to nie zawsze lepiej
Precyzyjne sformułowanie terminów i wyraźne zastrzeżenie ich na korzyść jednej lub obydwu stron umowy może zaoszczędzić niespodzianek w postaci obowiązku wcześniejszego odebrania świadczenia oraz wcześniejszej zapłaty.
Wcześniej to nie zawsze lepiej
Trzeba poinformować o stanie prawnym sprzedanej rzeczy
Podstawowe obowiązki sprzedawcy określa art. 535 k.c. Zgodnie z tym przepisem sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy oraz ją wydać. Czy oprócz tego sprzedawca musi spełnić jeszcze jakieś dodatkowe obowiązki?
Trzeba poinformować o stanie prawnym sprzedanej rzeczy
W niektórych sytuacjach umowę można wykonać tylko częściowo
Strony, zawierając umowę, najczęściej zakładają, że zostanie ona wykonana w całości. Czy jednak w przypadku gdy jedna ze stron zaoferuje jedynie część świadczenia przewidzianego w umowie, to druga strona ma obowiązek je przyjąć?
W niektórych sytuacjach umowę można wykonać tylko częściowo
Dla złożenia oświadczenia powinien zostać określony termin
Strony, zawierając umowę, mogą przewidzieć prawo do odstąpienia od niej (w formie zastrzeżenia umownego). Prawo do odstąpienia może być przyznane jednej ze stron umowy lub też obu. Jakich wymogów należy dochować, aby uprawnienie to było skuteczne?
Dla złożenia oświadczenia powinien zostać określony termin
Rękojmia nie wyłącza odszkodowania na zasadach ogólnych
Kupujący rzecz mającą wadę fizyczną albo prawną może skorzystać z ochrony, jaką dają mu przepisy o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego). Czy tego rodzaju odpowiedzialność wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych?
Rękojmia nie wyłącza odszkodowania na zasadach ogólnych
Można uprościć procedurę odstąpienia od umowy wzajemnej
Prawo jest dość rygorystyczne, jeśli chodzi o możliwość odstąpienia od umowy wzajemnej. Wymagane jest w tym celu spełnienie wielu warunków, od których zależy skuteczność takiego odstąpienia. A czy strony mogą uprościć procedurę?
Można uprościć procedurę odstąpienia od umowy wzajemnej