prawo umów | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo umów

Kto musi zawrzeć pisemną umowę na dostawę produktów rolnych?
22 sierpnia br. weszły w życie długo oczekiwane przepisy ograniczające zakres obowiązku zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych. Zgodnie z nowymi przepisami wymóg zawarcia pisemnych umów dotyczy jedynie dostaw określonych grup produktów rolnych od rolników prowadzących gospodarstwo rolne w Polsce.
Kto musi zawrzeć pisemną umowę na dostawę produktów rolnych?
Gdy zleceniodawca agenta odstraszy klienta
Trybunał Sprawiedliwości UE przesądził, że agent może zachować prawo do prowizji, gdy klient umyślnie nie wykonuje umowy z powodu utraty zaufania do zleceniodawcy, wywołanej postawą tego ostatniego. Orzeczenie wyjaśnia również wątpliwości dotyczące wpływu częściowego niewykonania umowy na prowizję agenta.
Gdy zleceniodawca agenta odstraszy klienta
Jaki sens ma wybór rozstrzygającej wersji językowej umowy?
Bardzo często umowy sporządzane są równolegle w więcej niż jednej wersji językowej. Jeśli każdej z tych wersji strony nadały przymiot autentyczności, w razie rozbieżności pomiędzy nimi mogą pojawić się wątpliwości w zakresie wykładni umowy.
Jaki sens ma wybór rozstrzygającej wersji językowej umowy?
Klauzula wyboru prawa obcego w relacjach z konsumentem nie zawsze skuteczna
Przedsiębiorcy oferujący towary i usługi przez internet często zastrzegają w swoich ogólnych warunkach umownych, że zawierane przez nich umowy z konsumentami poddane będą prawu państwa ich siedziby. Prawo UE zasadniczo dopuszcza takie umowy, ale zastrzega, że wybór prawa obcego nie może pozbawiać konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, jakie byłoby właściwe, gdyby umowa nie zawierała takiej klauzuli.
Klauzula wyboru prawa obcego w relacjach z konsumentem nie zawsze skuteczna
Przed karami umownymi można się skutecznie bronić
Taki wniosek płynie z nieprawomocnego wyroku wydanego 2 lutego 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie dotyczącej jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, oddanej do użytku w grudniu 2016 r.
Przed karami umownymi można się skutecznie bronić
Stary klient, nowe produkty – świadczenie wyrównawcze po wyroku TSUE w sprawie Marchon
Agentowi handlowemu po zakończeniu współpracy ze zleceniodawcą należy się świadczenie wyrównawcze, jeśli sprowadził dla swojego mocodawcy „nowych” klientów lub doprowadził do znacznego zwiększenia obrotów z klientami „starymi”. Co jednak w wypadku, gdy klient wprawdzie jest „stary”, a obroty znacznie nie wzrosły, ale agent skłonił klienta do zakupu produktów czy usług, których wcześniej nie zamawiał?
Stary klient, nowe produkty – świadczenie wyrównawcze po wyroku TSUE w sprawie Marchon
Zmiany w odsetkach maksymalnych i ustawowych
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości odsetek maksymalnych i ustawowych, dotyczące zarówno odsetek kapitałowych, jak i odsetek za opóźnienie.
Zmiany w odsetkach maksymalnych i ustawowych
Obowiązki związane ze świątecznymi prezentami
Wprawdzie darowizna to umowa jednostronnie zobowiązująca, ale nie oznacza to, że wynikają z niej obowiązki wyłącznie dla Świętego Mikołaja.
Obowiązki związane ze świątecznymi prezentami
Sąd Najwyższy znów o premiach pieniężnych
Sąd Najwyższy podjął długo oczekiwaną uchwałę dotyczącą możliwości stosowania premii pieniężnych w rozliczeniach pomiędzy siecią handlową a dostawcą w świetle przepisów o „opłatach półkowych”.
Sąd Najwyższy znów o premiach pieniężnych
Nowy bat na sieci handlowe?
Kilka uwag o poselskim projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów.
Nowy bat na sieci handlowe?
Sąd Najwyższy o rabatach i premiach pieniężnych
Od wielu lat w orzecznictwie dominował pogląd, że wszelkie rabaty czy premie udzielane przez dostawców sieciom handlowym stanowią niedozwolone „inne niż marża handlowa opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży”. Ostatnio jednak sądy coraz częściej orzekają, że stosowanie takich mechanizmów kształtowania ceny jest wyrazem swobody umów i jako takie jest dozwolone.
Sąd Najwyższy o rabatach i premiach pieniężnych
Czy opłata za umieszczenie towaru w gazetce reklamowej faktycznie jest „opłatą półkową”?
Zmienia się podejście sądów do kwestii wynagrodzenia sieci handlowych za usługi marketingowe świadczone na rzecz dostawców. Wiele pobieranych przez nie opłat trudno uznać za „opłaty półkowe”, gdyż stanowią one wynagrodzenie za działania podejmowane bezpośrednio w celu sprzedaży towarów dostawcy.
Czy opłata za umieszczenie towaru w gazetce reklamowej faktycznie jest „opłatą półkową”?