prawo umów | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo umów

Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o zwrot tzw. „opłat półkowych”
W każdym sporze sądowym niezwykle ważne jest to, jakie okoliczności musi udowodnić każda ze stron, aby wygrać sprawę. Nie inaczej jest w sporach pomiędzy sieciami handlowymi a ich dostawcami, w których ci drudzy dochodzą roszczeń w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o zwrot tzw. „opłat półkowych”
Forma dokumentowa czynności prawnych
Najnowsza nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadza nową formę dokonywania czynności prawnych – formę dokumentową.
Forma dokumentowa czynności prawnych
Czy umowa zawarta z przedstawicielem handlowym przedsiębiorcy przez internet jest ważna?
Często mawia się, że prawo nie nadąża za tempem zmian rzeczywistości, szczególnie za postępem technologii. Dobrze widać to na przykładzie reguł reprezentacji przedsiębiorców, słabo dostosowanych zwłaszcza do transakcji dokonywanych przez internet. Na szczęście sądy odnoszą się do tego problemu ze zrozumieniem.
Czy umowa zawarta z przedstawicielem handlowym przedsiębiorcy przez internet jest ważna?
Spory na gruncie umowy wykorzystującej Warunki Kontraktowe FIDIC
Czy postępowanie przed Komisją Rozjemczą jest warunkiem wszczęcia postępowania arbitrażowego?
Spory na gruncie umowy wykorzystującej Warunki Kontraktowe FIDIC
FIDIC: decyzje Komisji Rozjemstwa w Sporach – fachowe rozstrzygnięcie czy kosztowna formalność?
Warunki kontraktowe FIDIC przewidują, że spory między inwestorem a wykonawcą są rozstrzygane przez Komisję Rozjemstwa w Sporach. W Polsce powszechne jest jednak ignorowanie decyzji Komisji przez strony niezadowolone z jej rozstrzygnięcia.
FIDIC: decyzje Komisji Rozjemstwa w Sporach – fachowe rozstrzygnięcie czy kosztowna formalność?
Czy polskie sądy uwierzą w trust?
W ostatnich latach wprowadzanie zachodnich wzorców do prawa polskiego następowało zazwyczaj za pośrednictwem prawa unijnego. Europa ma nam do zaoferowania zdecydowanie więcej, jednak po niektóre instytucje musimy sięgnąć sami. Jedną z nich, coraz śmielej pukającą do naszych drzwi, jest trust. Czy zostanie w Polsce powitany z radością?
Czy polskie sądy uwierzą w trust?
Zmiany regulacji dotyczących umów jurysdykcyjnych i kres italian torpedos
Zniesienie obowiązku domicylu w państwie członkowskim stron umowy, oderwanie bytu umowy jurysdykcyjnej od umowy głównej i ustalenie porządku prawnego właściwego dla oceny ważności umowy jurysdykcyjnej to tylko niektóre ze zmian wprowadzonych przez rozporządzenie Bruksela I bis.
Zmiany regulacji dotyczących umów jurysdykcyjnych i kres italian torpedos
Jak ustalić, którym sądom przysługuje jurysdykcja w sporze wynikającym z umowy?
Spory oparte na podstawie kontraktowej to najczęstszy rodzaj spraw związanych z międzynarodowym obrotem handlowym. Ustalając, w którym państwie możemy pozwać lub zostać pozwanymi w przypadku umów, należy uwzględnić cały szereg czynników. Nowelizacja rozporządzenia Bruksela I to dobry moment, by przypomnieć wcale nieproste zasady ustalania jurysdykcji.
Jak ustalić, którym sądom przysługuje jurysdykcja w sporze wynikającym z umowy?
Nowe rozporządzenie Bruksela I bis wpłynie na sytuację przedsiębiorców nie tylko w Europie
Rozporządzenie 1215/2012 (Bruksela I bis), które od 10 stycznia 2015 r. zaczęło obowiązywać wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, wprowadza wiele kluczowych zmian również w obszarze jurysdykcji dotyczącej umów konsumenckich.
Nowe rozporządzenie Bruksela I bis wpłynie na sytuację przedsiębiorców nie tylko w Europie
Jurysdykcja w sporach korporacyjnych na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis
Jurysdykcji w sporach korporacyjnych nie poświęca się zazwyczaj dużo uwagi. Najczęściej przyjmuje się (jako oczywistość), że każdy spór wynikający ze stosunku spółki powinien być rozstrzygany przez sąd państwa, w którym ma ona siedzibę – tzw. forum societatis. Czy jest tak jednak w rzeczywistości?
Jurysdykcja w sporach korporacyjnych na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis
Sprzedaż alkoholu przez internet a nowa ustawa konsumencka
Sprzedaż alkoholu przez internet jest szeroko praktykowana, mimo że jest niezgodna z przeważającą wykładnią przepisów przez sądy i organy władzy publicznej. Nowa ustawa o prawach konsumenta nie rozstrzyga niejasności prawa w tym zakresie.
Sprzedaż alkoholu przez internet a nowa ustawa konsumencka
Prezentobiorca będzie lepiej chroniony
Wiele osób zastanawia się, czemu znowelizowana ustawa konsumencka wchodzi w życie właśnie 25 grudnia. Wszystko wskazuje na to, że to efekt lobbingu Świętego Mikołaja.
Prezentobiorca będzie lepiej chroniony