odszkodowania od władzy publicznej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

odszkodowania od władzy publicznej

Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej
Tematyka odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej nie jest powszechnie znana. Wiele osób nie jest świadomych szerokich uprawnień, którymi dysponują w związku z działaniami organów władzy publicznej. W efekcie poszkodowani nie dochodzą zwykle naprawienia szkód powstałych w związku z działalnością szeroko rozumianej administracji publicznej.
Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej
Król nie zawsze ma rację
W dawnych czasach przyjmowano, że król jest nieomylny, a podważanie jego sądów zwykle kończyło się nieszczęśliwie dla kwestionującego. Dziś, szczęśliwie dla ludu, istnieją narzędzia pozwalające egzekwować odpowiedzialność władzy zarówno za jej działanie, jak i zaniechanie.
Król nie zawsze ma rację
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wynikającą z naruszenia prawa UE
Potencjalnie można dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania za szkodę wynikającą z naruszenia prawa UE, np. z niewdrożenia unijnej dyrektywy. Trudności proceduralne sprawiają jednak, że mało kto decyduje się na takie rozwiązanie.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wynikającą z naruszenia prawa UE
Odpowiedzialność władzy publicznej w procesie inwestycji budowlanej
Proces inwestycyjny w działalności deweloperskiej jest uzależniony od rozstrzygnięć podejmowanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Proces inwestycyjny składa się przy tym z szeregu następujących po sobie etapów i dopiero pozytywne zakończenie jednego z nich umożliwia przystąpienie do kolejnego.
Odpowiedzialność władzy publicznej w procesie inwestycji budowlanej
Przewlekłość postępowania i jej skutki
Odpowiedzialność władzy publicznej za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie rozciąga się również na opieszałe funkcjonowanie sądów, naruszające prawo jednostki do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Stwierdzenie przewlekłości postępowania umożliwia sądowe dochodzenie naprawienia szkody z niej wynikłej.
Przewlekłość postępowania i jej skutki
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania zasądzonego od Skarbu Państwa
Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy zwolnienie to dotyczy również odsetek ustawowych zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu?
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania zasądzonego od Skarbu Państwa
Ograniczenie prawa do wynagrodzenia szkody wywołanej przez władzę publiczną zgodne z Konstytucją
Aby móc dochodzić odszkodowania za szkodę wyrządzoną prawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego, trzeba wcześniej uzyskać potwierdzenie jego oczywistej i rażącej niezgodności z prawem. Warunek ten nie narusza Konstytucji i nie jest nadmiernym obciążeniem. Z tym ostatnim poglądem Trybunału Konstytucyjnego trudno się zgodzić.
Ograniczenie prawa do wynagrodzenia szkody wywołanej przez władzę publiczną zgodne z Konstytucją
Roszczenie o odszkodowanie z tytułu zaniechania administracyjnego
Nierozpoznanie wniosku dekretowego może stanowić podstawę do naprawienia przez podmioty publiczne szkody w związku z pozbawieniem praw do nieruchomości warszawskich.
Roszczenie o odszkodowanie z tytułu zaniechania administracyjnego
Roszczenia uzupełniające z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w sprawach reprywatyzacyjnych
Ocena psychicznego nastawienia sprawcy, którym może być również Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, do faktu naruszenia prawa własności nieruchomości jest kluczowa dla roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.
Roszczenia uzupełniające z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w sprawach reprywatyzacyjnych
Niesłusznych oskarżeń nie sposób uniknąć, ale powinna być możliwość uzyskania odszkodowania
Prawdziwym problemem jest wieloletnie trwanie w stanie niesłusznego oskarżenia oraz brak odpowiedzialności funkcjonariuszy państwowych, którzy się do niego przyczynili – mówili uczestnicy seminarium w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Niesłusznych oskarżeń nie sposób uniknąć, ale powinna być możliwość uzyskania odszkodowania
Niekorzystna zmiana planu miejscowego może oznaczać odszkodowanie
Gmina, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, kształtuje ład przestrzenny na swoim terenie. Jeśli jednak powoduje to ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w dotychczasowy sposób, powstawać mogą roszczenia odszkodowawcze.
Niekorzystna zmiana planu miejscowego może oznaczać odszkodowanie
Byli właściciele latami czekają na odszkodowanie za działki przejęte pod drogi publiczne
Zdaniem rzecznika praw obywatelskich stan ten może naruszać konstytucyjne prawo do słusznego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.
Byli właściciele latami czekają na odszkodowanie za działki przejęte pod drogi publiczne