odszkodowania od władzy publicznej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

odszkodowania od władzy publicznej

Roszczenie o odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi publiczne już wygasło
Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodny z konstytucją 5-letni okres roszczeń odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.
Roszczenie o odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi publiczne już wygasło
Odszkodowania za bezprawną nacjonalizację można dochodzić na drodze sądowej
Sąd Najwyższy potwierdził możliwość sądowego dochodzenia odszkodowania za znacjonalizowane nieruchomości i przesądził, że bieg przedawnienia w takich sprawach zaczyna się od wydania decyzji nadzorczej, a nie od wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę.
Odszkodowania za bezprawną nacjonalizację można dochodzić na drodze sądowej
Wysokie odszkodowanie uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że wykonanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne może zostać wstrzymane, jeżeli istnieją wątpliwości co do wysokości tego odszkodowania.
Wysokie odszkodowanie uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za naruszenie przepisów unijnych
Beneficjent funduszy strukturalnych, który wskutek braku implementacji lub niewłaściwej implementacji regulacji unijnych przez organy władzy publicznej naruszył procedury i musiał zwrócić uzyskane środki, może dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za naruszenie przepisów unijnych
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
Jak obliczyć termin przedawnienia roszczeń w sprawach odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa, w których nieważność decyzji administracyjnych została stwierdzona po 1 września 2004 r., rozstrzygnie pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
Pomyłki sądowe
24 czerwca w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja „Pomyłki sądowe w postępowaniu karnym”.
Pomyłki sądowe