nowe technologie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

nowe technologie

Crowdfunding a regulacje prawa rynków kapitałowych
Czy obowiązujące w Polsce przepisy z zakresu rynków kapitałowych, które regulują pozyskiwanie środków pieniężnych od szerszego grona potencjalnych inwestorów, mogą wpływać na formalno-prawny charakter projektów crowdfundingu na rynku polskim?
Crowdfunding a regulacje prawa rynków kapitałowych
Prawna pozycja platformy crowdfundingowej
Prowadząc platformę crowdfundingową, należy wziąć pod uwagę bardzo wiele przepisów, w tym dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną, usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi, a także regulacje Prawa dewizowego i Prawa bankowego.
Prawna pozycja platformy crowdfundingowej
Ochrona interesów konsumenta wspierającego projekt crowdfundingowy
Do osób wspierających projekty crowdfundingowe znajdują zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw konsumentów m.in. w zakresie, w jakim reguluje ona umowy zawierane na odległość.
Ochrona interesów konsumenta wspierającego projekt crowdfundingowy
Obowiązki projektodawcy w finansowaniu społecznościowym
Na projektodawcy w projekcie crowdfundingowym ciążą obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawem konsumenckim, a także obowiązki o charakterze cywilnoprawnym.
Obowiązki projektodawcy w finansowaniu społecznościowym
Podstawowe ryzyka prawne związane z crowdfundingiem
Z finansowaniem społecznościowym wiążą się zarówno ryzyka systemowe, jak i ryzyka dotyczące użytkowników platform crowdfundingowych.
Podstawowe ryzyka prawne związane z crowdfundingiem
Pożyczka, darowizna czy przedsprzedaż? Konstrukcje prawne wykorzystywane w crowdfundingu
Crowdfunding jest innowacyjnym zjawiskiem gospodarczym, któremu nie towarzyszy obecnie kompleksowa regulacja prawna. W sferze cywilnoprawnej podmioty uczestniczące w crowdfundingu (projektodawcy, platformy oraz wspierający) korzystają zatem ze swobody umów (art. 353(1) k.c.).
Pożyczka, darowizna czy przedsprzedaż? Konstrukcje prawne wykorzystywane w crowdfundingu
Rodzaje crowdfundingu
Crowdfunding jest relatywnie nowym zjawiskiem, a już wykształciło się kilka jego odmian. Z poszczególnymi rodzajami crowdfundingu wiążą się różne implikacje prawne i podatkowe.
Rodzaje crowdfundingu
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy chce rozmawiać o przyszłości Internetu
„Klincz w Internecie – ile wolności, ile kontroli?” – pod tym hasłem 2 października w ramach EFNI przedstawiciele cyberkorporacji, instytucji europejskich, mediów i trzeciego sektora będą rozmawiać o korzyściach i zagrożeniach płynących z Internetu. Organizatorem debaty jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy chce rozmawiać o przyszłości Internetu
Wybrane zagadnienia prawnokarne związane z bitcoinem
Czy kradzież bitcoinów to przestępstwo w rozumieniu polskiego prawa karnego? I czy osoby prowadzące ataki hakerskie na systemy informatyczne służące do „przechowywania” bitcoinów i obsługi transakcji popełniają przestępstwo hackingu z art. 267 § 1 k.k.?
Wybrane zagadnienia prawnokarne związane z bitcoinem
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kontekście wirtualnych walut
Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy nie odnoszą się wyłącznie do tradycyjnie rozumianych pieniędzy. Oznacza to konieczność identyfikacji klientów dokonujących transakcji z wykorzystaniem wirtualnych walut, konieczność rejestracji transakcji podejrzanych oraz, w określonych sytuacjach, blokowanie transakcji.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kontekście wirtualnych walut
Obrót wirtualną walutą i transakcje pochodne dotyczące wirtualnych walut w świetle regulacji obrotu instrumentami finansowymi
Podejmującym próbę ustalenia natury prawnej wirtualnych walut, wyłączono raczej możliwość zakwalifikowania waluty wirtualnej do kategorii instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (UOIF).
Obrót wirtualną walutą i transakcje pochodne dotyczące wirtualnych walut w świetle regulacji obrotu instrumentami finansowymi
Obrót wirtualnymi walutami w świetle regulacji usług płatniczych
Aby ustalić, czy regulacje dotyczące usług płatniczych (zawarte przede wszystkim w ustawie o usługach płatniczych) będą miały zastosowanie do obrotu wirtualnymi walutami, w pierwszym rzędzie należy rozstrzygnąć, czy używane w tej ustawie o pojęcie „środków pieniężnych” odnosi się również do wirtualnych walut.
Obrót wirtualnymi walutami w świetle regulacji usług płatniczych