Tomasz Michalczyk | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Tomasz Michalczyk

Odpis z KRS bezpłatnie z internetu
Od 1 stycznia 2012 r. Centralna Informacja KRS ma obowiązek bezpłatnego udostępniania w internecie aktualnych (a nie – jak dotąd – tylko podstawowych) informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz kopii dokumentów złożonych do akt rejestrowych.
Odpis z KRS bezpłatnie z internetu
Kiedy uzupełnić dokumenty ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne?
Prawo zamówień publicznych pozwala zamawiającemu wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, ale też nie zakazuje wykonawcy samodzielnego uzupełniania takich dokumentów. Czy warto jednak z własnej inicjatywy dokonać takiego uzupełnienia?
Kiedy uzupełnić dokumenty ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne?
Jakie informacje w ofercie można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?
Oferta składana przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które w drodze wyjątku od zasady jawności postępowania nie podlegają ujawnieniu innym wykonawcom ani osobom trzecim.
Jakie informacje w ofercie można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?
Czy wynik kontroli uprzedniej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego?
Wojewódzki Sąd Administracyjny przesądził, iż wynik kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa UZP nie stanowi władczego rozstrzygnięcia z zakresu administracji publicznej i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
Czy wynik kontroli uprzedniej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego?
Lepszy zielony niż tani
Najczęściej stosowanym kryterium oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych jest cena, natomiast udzielanie „zielonych zamówień publicznych” wiąże się z zastosowaniem także kryteriów środowiskowych.
Lepszy zielony niż tani
Uzupełnianie dokumentów przetargowych
W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów dopuszczalne jest złożenie dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wydanego z datą późniejszą niż data składania ofert.
Uzupełnianie dokumentów przetargowych
FIDIC jako podstawa umowy o roboty budowlane
Kontrakty budowlane, również w zamówieniach publicznych, bardzo często oparte są na FIDIC-u, ponieważ zebrane tam klauzule mają uniwersalny charakter i są powszechnie stosowane.
FIDIC jako podstawa umowy o roboty budowlane