Piotr Wcisło | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Piotr Wcisło

Przed transakcją warto przypatrzeć się umowie (statutowi) nabywanej spółki
Uwagi na temat ograniczeń zbywania udziałów lub akcji wynikających z umowy spółki lub statutu.
Przed transakcją warto przypatrzeć się umowie (statutowi) nabywanej spółki
Badanie prawne uchwał zgromadzenia wspólników
Wady prawne takich uchwał mogą mieć daleko idące skutki prawne, niekiedy podważające w ogóle gospodarczy sens dokonywania transakcji, wpływając na skuteczność czynności prawnych dokonanych przez spółkę.
Badanie prawne uchwał zgromadzenia wspólników
Sprzedaż prowadzonej działalności gospodarczej (biznesu) a przeniesienie umów handlowych
Nabywca przedsiębiorstwa nie staje się automatycznie stroną umów handlowych zawartych w ramach działalności prowadzonej przez zbywcę. Na etapie planowania transakcji można jednak zadbać o to, by przeniesienie tych umów było jak najprostsze.
Sprzedaż prowadzonej działalności gospodarczej (biznesu) a przeniesienie umów handlowych
Wierzyciel bardziej chroniony niż dłużnik
Ryzyka dla bezpieczeństwa obrotu w kontekście regulacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Wierzyciel bardziej chroniony niż dłużnik
Zdolność upadłościowa jako przesłanka dopuszczalności prowadzenia egzekucji grupowej wobec dłużnika
Polskie prawo przewiduje dwa tryby przymusowego egzekwowania wierzytelności: w trybie postępowania egzekucyjnego i w trybie postępowania upadłościowego. Ten drugi tryb wymaga jednak istnienia po stronie dłużnika tzw. zdolności upadłościowej.
Zdolność upadłościowa jako przesłanka dopuszczalności prowadzenia egzekucji grupowej wobec dłużnika